DECRET nr. 1097 din 16 decembrie 2013 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 812 din data de 20 decembrie 2013