HOTĂRÂRE nr. 56 din 5 februarie 2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează cu un număr maxim de 525 de posturi.
Art. 2
Finanţarea posturilor prevăzute la art. 1 se asigură în limita bugetului aprobat pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin legile bugetare anuale şi de rectificare.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 791/2013 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 16 octombrie 2013, se abrogă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 99 din data de 7 februarie 2014