ORDIN nr. 1396 din 30 septembrie 2014 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.355(92) prin documentele MSC 92/26/Add.1/Corr.2 din 14 aprilie 2014 şi MSC 92/26/Add.1/Corr.4 din 20 iunie 2014 ale Organizaţiei Maritime Internaţionale
Având în vedere Ordinul ministrului transporturilor nr. 466/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.355(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se publică rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.355(92) prin documentul MSC 92/26/Add.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 14 aprilie 2014, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se publică rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.355(92) prin documentul MSC 92/26/Add.1/Corr.4 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 20 iunie 2014, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Marius Mitică Mărgărit,

subsecretar de stat

ANEXA nr. 1: RAPORTUL Comitetului de siguranţă maritimă privind cea de-a nouăzeci şi doua sesiune a sa - Rectificare
Organizaţia Maritimă Internaţională

Comitetul de siguranţă maritimă

A 92-a sesiune

Agenda pct. 26

MSC 92/26/Add. 1/Corr. 2

14 aprilie 2014

Original: engleză

RAPORTUL Comitetului de siguranţă maritimă privind cea de-a nouăzeci şi doua sesiune a sa
Rectificare
- ANEXA 7
REZOLUŢIA MSC.355(92)
(adoptată la 21 iunie 2013)
1.La paragraful 10 al anexei, în paragraful numerotat 11 se introduc cuvintele "în cazul eliminării unei uşi" după cuvintele "forţa de încercare la rigiditate transversală".
ANEXA nr. 2: RAPORTUL Comitetului de siguranţă maritimă privind cea de-a nouăzeci şi doua sesiune a sa - Rectificare
Organizaţia Maritimă Internaţională

Comitetul de siguranţă maritimă

A 92-a sesiune

Agenda pct. 26

MSC 92/26/Add.1/Corr.4

20 iunie 2014

Original: engleză

RAPORTUL Comitetului de siguranţă maritimă privind cea de-a nouăzeci şi doua sesiune a sa
Rectificare
- ANEXA 7
REZOLUŢIA MSC.355(92)
(adoptată la 21 iunie 2013)
1.În primul rând al paragrafului 11 din anexă, cuvintele "capitolului II" se înlocuiesc cu cuvintele "anexei II".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 800 din data de 3 noiembrie 2014