HOTĂRÂRE nr. 32 din 23 iunie 2015 pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Unităţii de Integrare a Forţelor NATO, sub denumirea NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU), şi a Comandamentului Multinaţional de Divizie, sub denumirea MULTINATIONAL DIVISION SOUTH-EAST HEADQUARTERS (MND-SE HQ)
Având în vedere solicitarea Preşedintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului,
în temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă înfiinţarea Unităţii de Integrare a Forţelor NATO, sub denumirea NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU), şi a Comandamentului Multinaţional de Divizie, sub denumirea MULTINATIONAL DIVISION SOUTH-EAST HEADQUARTERS (MND-SE HQ), cu indicative de unitate militară, pe teritoriul României, în Garnizoana Bucureşti, în următoarele condiţii:
a)organizarea, funcţionarea, încadrarea cu personal, administrarea, sprijinul naţiunii gazdă, precum şi alte detalii necesare îndeplinirii misiunii NFIU ROU şi MND-SE HQ se stabilesc prin înţelegeri încheiate de către Ministerul Apărării Naţionale din România, autorităţile militare NATO şi statele aliate participante;
b)pe timpul funcţionării pe teritoriul României, NFIU ROU şi MND-SE HQ beneficiază de prevederile Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi de prevederile Protocolului privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952, ratificate prin Legea nr. 362/2004, precum şi de prevederile Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea operaţiilor şi exerciţiilor NATO, semnat la Mons, Belgia, la 6 aprilie 2006 şi la 10 aprilie 2006 şi intrat în vigoare la data de 10 aprilie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2015;
c)dislocarea NFIU şi MND-SE HQ în misiuni în afara teritoriului României se execută la ordinul autorităţilor NATO abilitate.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 23 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR|

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 450 din data de 23 iunie 2015