HOTĂRÂRE nr. 180 din 16 aprilie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
- Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 1 noiembrie 2012, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2.
Art. II
(1)Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
(2)Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
Art. III
(1)În termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul Judeţean Dâmboviţa va asigura şi va amenaja în incinta imobilului transmis potrivit art. II alin. (1) sediul Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa.
(2)Pentru imobilul prevăzut la art. II alin. (1), Consiliul Judeţean Dâmboviţa va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 5 locuinţe de serviciu situate în municipiul Târgovişte.
(3)Pentru imobilele prevăzute la art. II alin. (2), Consiliul Judeţean Dâmboviţa va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 5 locuinţe de serviciu situate în municipiul Târgovişte.
Art. IV
La finalizarea lucrărilor de amenajare a Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa, clădirea şi terenul pe care aceasta este amplasată vor intra de drept în domeniul public al statului, potrivit pct. I.29 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Basarab I Dâmboviţa.
Art. V
Imobilele transmise potrivit art. II vor fi utilizate de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi instituţiile publice din subordinea acestuia pentru realizarea unor obiective de interes local şi judeţean.
Art. VI
Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. II se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. VII
În cazul în care nu se respectă destinaţia prevăzută la art. V, precum şi obligaţiile Consiliului Judeţean Dâmboviţa prevăzute la art. III, imobilele transmise potrivit art. II revin de drept în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. VIII
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la imobilele prevăzute la art. II.
Art. IX
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a unui imobil care revine de drept din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012)

Denumirea şi locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare

Imobil 15-119

Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Judeţul Dâmboviţa, din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

CUI 4280205

Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa CUI 4279790

Suprafaţa construită - 8.503 mp

Suprafaţa desfăşurată - 9.927 mp

Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile - 43.194 mp

CF - 71861

Valoarea de inventar 4.367.876,86 lei

Cod de clasificare - 8.19.01

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a unor imobile care revin de drept din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012)

Denumirea şi locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare

Imobil I

Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Judeţul Dâmboviţa, din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

CUI 4280205

Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa CUI 4280000

Suprafaţa construită - 685 mp

Suprafaţa desfăşurată - 685 mp

Suprafaţa totală a terenului - 11.783 mp

CF - 71862

Valoarea de inventar - 584.394,27 lei

Cod de clasificare - 8.19.01

Imobil II

Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Judeţul Dâmboviţa, din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

CUI 4280205

Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa CUI 4280000

Suprafaţa totală a terenului - 210.090 mp

CF - 71865

Valoarea de inventar - 13.523.516,28 lei

Cod de clasificare - 8.19.01

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE a unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Denumirea şi locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare

Imobil 15-119

Bd. Carol I nr. 49, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Statul român, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa

CUI 4279790

Judeţul Dâmboviţa, în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa CUI 4280205

Suprafaţa construită - 8.503 mp

Suprafaţa desfăşurată - 9.927 mp

Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile - 43.194 mp

CF - 71861

Valoarea de inventar - 4.367.876,86 lei

Cod de clasificare - 8.19.01

ANEXA nr. 4: DATELE DE IDENTIFICARE a unor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Denumirea şi locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare

Imobil I

Bd. Carol I nr. 49, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Statul român, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa

CUI 4280000

Judeţul Dâmboviţa, în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

CUI 4280205

Suprafaţa construită - 685 mp

Suprafaţa desfăşurată - 685 mp

Suprafaţa totală a terenului - 11.783 mp

CF - 71862

Valoarea de inventar - 584.394,27 lei

Cod de clasificare - 8.19.01

Imobil II

bd. Carol I nr. 49, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Statul român, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa

CUI 4280000

Judeţul Dâmboviţa, în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

CUI 4280205

Suprafaţa totală a terenului - 210.090 mp

CF - 71865

Valoarea de inventar - 13.523.516,28 lei

Cod de clasificare - 8.19.01

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 230 din data de 22 aprilie 2013