HOTĂRÂRE nr. 1143 din 23 decembrie 2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale a unui imobil
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Educaţiei Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale a unui imobil

Denumirea bunului

Codul de clasificaţie

Administrator CUI

Baza legală

Adresa

Vecinătăţi

Caracteristicile tehnice

Valoarea

Casa Kretzulescu Imobil - construcţie şi teren aferent

8.29.06

Ministerul Educaţiei Naţionale - CUI 13729380

Nota nr. F1819/ 28 oct. 1971 a Uniunii Generale a Sindicatelor din România; Protocolul nr. 14 al şedinţei Biroului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R. din 30 octombrie 1971

Municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 39, sectorul 1

Parcul Cişmigiu

Regim de înălţime: S + P + E;
Suprafaţă construită = 642,6016 mp
Suprafaţă desfăşurată = 1.579,4575 mp
Teren aferent= 2.243 mp

1 leu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 9 din data de 8 ianuarie 2014