HOTĂRÂRE nr. 192 din 23 martie 2016 privind aprobarea stemelor oraşelor Seini şi Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele oraşelor Seini şi Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 11: STEMA oraşului Seini, judeţul Maramureş
ANEXA nr. 12: STEMA oraşului Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei oraşului Seini, judeţul Maramureş
Descrierea stemei
Stema oraşului Seini, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite.
În interiorul scutului se află broşat un ansamblu de aur format din doi ciorchini de strugure şi două frunze, aşezaţi în spirală.
În vârful scutului se află un zid de argint, format din patru rânduri dreptunghiulare întreţesute (cu tot cu aliniat) şi trei creneluri.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate
Ansamblul de struguri face parte din sigiliul localităţii, datat din secolul al XVIII-lea, dar şi la una din cele mai importante îndeletniciri ale locuitorilor, viticultura.
Zidul de argint crenelat reprezintă cetatea Zeynir, una din cele mai importante cetăţi din Nord-Vestul Transilvaniei din perioada Evului Mediu, fiind un important târg din zonă.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei oraşului Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş
Descrierea stemei
Stema oraşului Tăuţii-Măgherăuş, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o daltă şi un ciocan de argint, dispuse în săritoare.
În partea stângă, în câmp roşu, se află un ciorchine de strugure cu frunze, de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate
Dalta şi ciocanul reprezintă activitatea specifică zonei, mineritul, acestea fiind elemente existente în vechea stemă a localităţii, din anul 1807.
Ciorchinele de strugure simbolizează bogăţia viticolă a zonei.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 255 din data de 6 aprilie 2016