ORDIN nr. M.49 din 20 mai 2013 pentru stabilirea coordonatelor poziţiei punctului de referinţă prevăzut la art. 2 lit. b) din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice
Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Prezentul ordin stabileşte coordonatele poziţiei punctului de referinţă prevăzut la art. 2 lit. b) din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 2 aprilie 2013, după cum urmează:
a)latitudine - 44°04'35.853"N;
b)longitudine - 24°25'06.1674"E;
c)altitudine - 125,4 metri.
(2)Coordonatele prevăzute la alin. (1) sunt stabilite în conformitate cu Sistemul geodezic mondial 1984 - World Geodetic System 1984, WGS - 84.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 327 din data de 5 iunie 2013