ORDIN nr. 2526 din 28 iulie 2014 privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) pct. 10, 12 şi 25, precum şi ale art. 13 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă cuantumul remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.
Art. 3
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

ANEXĂ: CUANTUMUL remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC)
Art. 1
(1)Valoarea remuneraţiilor se calculează în echivalent lei, la cursul anunţat de Banca Naţională a României pentru ziua încheierii contractului.
(2)Remuneraţiile pentru utilizarea prin distribuire pe DVD sau alt tip de suport, inclusiv pe suport ataşat unei publicaţii, sunt următoarele:
a)filme de lung metraj artistic .................... 700 euro + TVA/titlu;
b)filme de lung metraj documentar .................... 350 euro + TVA/titlu;
c)filme de lung metraj de animaţie .................... 200 euro + TVA/titlu;
d)filme de scurt metraj artistic sau documentar .................... 70 euro + TVA/titlu;
e)filme de scurt metraj de animaţie, jurnale sau cinecronici .................... 2 euro + TVA/minut.
(3)Remuneraţiile pentru utilizarea prin difuzare TV, prin cablu şi satelit sunt următoarele:
a)filme de lung metraj artistic .................... 700 euro + TVA/titlu;
b)filme de lung metraj documentar .................... 350 euro + TVA/titlu;
c)filme de lung metraj de animaţie .................... 200 euro + TVA/titlu;
d)filme de scurt metraj artistic sau documentar .................... 70 euro + TVA/titlu;
e)filme de scurt metraj de animaţie, jurnale sau cinecronici .................... 2 euro + TVA/minut.
(4)Remuneraţiile pentru utilizarea prin internet, în regim de serviciu media audiovizual la cerere, sunt următoarele:
a)filme de lung metraj artistic .................... 300 euro + TVA/titlu;
b)filme de lung metraj documentar .................... 200 euro + TVA/titlu;
c)filme de lung metraj de animaţie .................... 150 euro + TVA/titlu;
d)filme de scurt metraj artistic sau documentar .................... 30 euro + TVA/titlu;
e)filme de scurt metraj de animaţie, jurnale sau cinecronici .................... 1 euro + TVA/minut.
Art. 2
Remuneraţia datorată se reduce cu 50% pentru televiziunile care au arie de acoperire locală şi difuzarea pe internet pe teritoriul României.
Art. 3
Televiziunile care îşi difuzează programele şi pe internet, cu excepţia programelor video la cerere (VoD), vor datora doar remuneraţia pentru utilizare TV.
Art. 4
Remuneraţiile pentru proiecţia cinematografică a filmelor pe peliculă de 35 mm sunt următoarele:
a)filme de lung metraj artistic, documentar sau animaţie .................... 300 euro + TVA/titlu;
b)filme de scurt metraj artistic, documentar sau animaţie .................... 10 euro + TVA/titlu.
Art. 5
Remuneraţiile pentru proiecţia cinematografică video sunt următoarele:
a)filme de lung metraj artistic, documentar sau animaţie .................... 200 euro + TVA/titlu;
b)filme de scurt metraj artistic, documentar sau animaţie .................... 5 euro + TVA/titlu.
Art. 6
Pentru filmele utilizate ocazional de către autorităţile publice centrale sau locale, organizaţiile neguvernamentale, unităţile de învăţământ sau instituţiile publice de cultură în cadrul proiectelor/evenimentelor culturale care îşi propun proiecţia unor filme româneşti din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea CNC, se poate acorda cesiune neexclusivă cu titlu gratuit, prin decizie a directorului general al CNC.
Art. 7
Remuneraţiile pentru utilizarea de secvenţe din filme româneşti aflate în patrimoniul naţional al cinematografiei din administrarea CNC sunt următoarele:
a)pentru includerea de secvenţe din filme artistice, documentare, jurnale, cinecronici sau animaţie într-o operă audiovizuală nouă .................... 200 euro + TVA/minut;
b)pentru includerea de secvenţe din filme artistice, documentare, jurnale, cinecronici sau animaţie într-o nouă operă audiovizuală realizată cu sprijinul CNC .................... 60 euro + TVA/minut;
c)pentru includerea de secvenţe din filme artistice, documentare, jurnale, cinecronici sau animaţie în emisiuni informative, reportaje, emisiuni de televiziune .................... 60 euro + TVA/minut;
d)pentru includerea de cadre fixe din filme artistice, documentare, jurnale, cinecronici sau animaţie într-o nouă operă de creaţie intelectuală, alta decât opera audiovizuală .................... 0,2 euro + TVA/cadru.
Art. 8
(1)Pentru includerea de secvenţe din filme artistice, documentare, jurnale, cinecronici sau animaţie într-o nouă operă audiovizuală realizată exclusiv în cadrul proiectelor de cercetare sau învăţământ, realizate în parteneriat cu CNC, se poate acorda cesiune neexclusivă cu titlu gratuit.
(2)Pentru utilizarea, cu titlu de exemplificare sau informare, de scurte extrase sau secvenţe cu durata de maximum un minut/film din filme româneşti din patrimoniul cinematografic naţional aflate în administrarea CNC, fără drept de includere a secvenţelor într-o nouă operă audiovizuală, se poate acorda cesiune neexclusivă cu titlu gratuit, cu respectarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9
(1)Filmele care se utilizează de televiziuni se cesionează pentru o perioadă de maximum 2 ani, iar remuneraţia este percepută pentru două difuzări şi două reluări, difuzările suplimentare calculându-se proporţional.
(2)Filmele care se utilizează prin comercializare pe DVD sau alt tip de suport video sau prin internet se cesionează pe maximum 2 ani.
(3)Filmele care se utilizează prin proiecţie publică se cesionează pentru o perioadă de maximum 6 luni.
(4)Pentru remuneraţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. e) şi art. 7 lit. a)-c) minutul se consideră indivizibil.
(5)Toate obligaţiile privind obţinerea acordului de utilizare a filmelor şi achitarea drepturilor de autor şi conexe, conform Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cad în sarcina beneficiarului, CNC fiind exonerat de orice răspundere materială în faţa autorilor sau a organismelor de gestiune colectivă.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 595 din data de 8 august 2014