HOTĂRÂRE nr. 185 din 19 martie 2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Vasile Alecu din funcţia publică de subprefect al judeţului Buzău în funcţia publică de inspector guvernamental
Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi al art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Vasile Alecu i se aplică mobilitatea din funcţia publică de subprefect al judeţului Buzău în funcţia publică de inspector guvernamental.
Art. 2
Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a prim-ministrului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 198 din data de 20 martie 2014