ORDIN nr. 776 din 30 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 4.876/2014 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,
având în vedere prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
2.În anexa nr. 3, poziţiile nr. 38, 39, 41 şi 62 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Nr. crt.

Cod medicament

Cod
ATC

Denumirea comună internaţională

Denumirea comercială

Forma farmaceutică

Concentraţia

Deţinător APP

Ţară deţinător APP

Ambalaj

Cantitatea U.T./amb.

Preţ cu ridicata/ ambalaj fără TVA

Preţ cu ridicata maximal/
U.T. fără TVA

Preţ cu ridicata de decontare/ U.T.

Preţ cu amănuntul maximal/ ambalaj cu TVA

Preţ cu amănuntul maximal/
U.T. cu TVA

Preţ de decontare/
U.T. cu TVA

38

W58406001

B02BD06

FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND

IMMUNATE 1000 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

1000 UI

BAYER AG

AUSTRIA

CUTIE CU 1 FLAC. MONODOZA CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 FLAC. MONODOZA CU SOLV. + 1 SET DE TRANSFER/FIL

1

1.234,15

1.234,150000

1.234,150000

1.383,38

1.383,380000

1.383,380000

39

W58404001

B02BD06

FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND

IMMUNATE 250 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

250 UI

BAYER AG

AUSTRIA

CUTIE CU 1 FLAC. MONODOZA CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 FLAC. MONODOZA CU SOLV. + 1 SET DE TRANSFER/FIL

1

302,86

302,860000

302,860000

368,27

368,270000

368,270000

...

                

41

W58405001

B02BD06

FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND

IMMUNATE 500 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

500 UI

BAYER AG

AUSTRIA

CUTIE CU 1 FLAC. MONODOZA CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 FLAC. MONODOZA CU SOLV. + 1 SET DE TRANSFER/FIL

1

580, 68

580,680000

580,680000

671,09

671,090000

671,090000

...

                

62

W51530006

J06BA02

IMUNOGLO - BULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRA - VASCULARĂ

KIOVIG 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

BAXTER AG

AUSTRIA

CUTIE X 1 FLAC. X 300 ML SOL. PERF.

(30 G/300 ML)

1

5.558,99

5.558,990000

5.558,990000

6.097,46

6.097,460000

6.097,460000"

3.În anexa nr. 3, după poziţia nr. 78 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 79 şi 80, cu următorul cuprins:

"Nr. crt.

Cod medicament

Cod ATC

Denumirea comună internaţională

Denumirea comercială

Forma farmaceutică

Concentraţia

Deţinător APP

Ţară deţinător APP

Ambalaj

Cantitatea U.T./amb.

Preţ cu ridicata/ ambalaj fără TVA

Preţ cu ridicata maximal/
U.T. fără TVA

Preţ cu ridicata de decontare/ U.T.

Preţ cu amănuntul maximal/ ambalaj cu TVA

Preţ cu amănuntul maximal/
U.T. cu TVA

Preţ de decontare/
U.T. cu TVA

79

W58659001

B02BD04

FACTOR IX DE COAGULARE

BETAFACT 50 UI/ml

PULB + SOLV. PT. SOL. INJ.

50 UI/ml

LFB -
BIOMEDICAMENTS

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU PULB.(250 UI/5 ML) + 1 FLAC. STICLĂ X 5 ML SOLV. PT. SOL. INJ. + SISTEM DE TRANSFER ŞI 1 AC CU FILTRU

1

487,95

487,950

487,950

570,02

570,020

570,020

80

W58659002

B02BD04

FACTOR IX DE COAGULARE

BETAFACT 50 UI/ml

PULB+SOLV. PT. SOL. INJ.

50 UI/ml

LFB -
BIOMEDICAMENTS

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU PULB. (500 UI/10 ML) + 1 FLAC. STICLĂ X 10 ML SOLV. PT. SOL. INJ. + SISTEM DE TRANSFER ŞI 1 AC CU FILTRU

1

945,90

945,900

945,900

1.069,18

1.069,180

1.069,180"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 618 din data de 22 august 2014