HOTĂRÂRE nr. 612 din 23 iulie 2014 privind recunoaşterea Asociaţiei Culturale "ACT" ca fiind de utilitate publică
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se recunoaşte Asociaţia Culturală "ACT", persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Episcop Chesarie nr. 3, sectorul 4, ca fiind de utilitate publică.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul culturii,

Kelemen Hunor

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 564 din data de 30 iulie 2014