HOTĂRÂRE nr. 22 din 27 ianuarie 2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0701 Cluj-Napoca
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0701 Cluj-Napoca, înregistrat cu nr. MFP 36548, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0701 Cluj-Napoca, pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Unitatea de administrare de la care se transmite imobilul

Unitatea de administrare la care se transmite imobilul

Adresa

Caracteristici tehnice

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

36548

8.19.01

45-15

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0701 Cluj-Napoca

(CUI) 4305946

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca

(CUI) 34603812

Judeţul Cluj

Teren S = 11.100 mp

Construcţii

C1 - Sc = 2.363 mp

C2 - Sc = 789 mp

C3 - Sc = 238 mp

C4 - Sc = 828 mp

C5 - Sc = 178 mp

C6 - Sc = 159 mp

C7 - Sc = 968 mp

C8 - Sc = 34 mp

CF 305038

7532955,34

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 76 din data de 2 februarie 2016