RECTIFICARE din 29 octombrie 2012 la Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 21 decembrie 2010
La Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 21 decembrie 2010, se face următoarea rectificare:
- la titlu şi în cuprinsul art. 1, în loc de: "....emisiuni de titluri de stat pe termen mediu... "
se va citi: "...emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu,... ".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 730 din data de 29 octombrie 2012