HOTĂRÂRE nr. 1068 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 4 mai 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: Alocaţiile de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994)

Categorii de nave şi de personal

Numărul de calorii pe om/zi

Lei/zi

1. Personal îmbarcat pe nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere, de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drage fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare, pilotine şi şalupe de inspecţie şi control

4.200

26,28

2. Personal îmbarcat pe restul navelor şi corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei în ţară

4.000

23,44

3. Scafandri

4.800

28,42

NOTĂ:
Cuantumul numărului de calorii şi costul acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezenta anexă, reprezintă valori minime recomandate la stabilirea alocaţiei de hrană prin contracte colective de muncă şi/sau contracte individuale de îmbarcare pentru personalul navigant şi auxiliar de pe navele aparţinând altor persoane juridice.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 825 din data de 23 decembrie 2013