LISTA din 14 martie 2014 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI
COMPARTIMENT DEZVOLTARE SERVICII SOCIALE
RELAŢII CU INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Titlul proiectului

Judeţul/municipiul

Nr. de beneficiari

Cuantumul sumelor acordate pentru anul 2014

1.

Asociaţia Filantropică Creştin Ortodoxă "Sf. Vasile cel Mare"

Centrul rezidenţial de fete "Sf. Vasile cel Mare"

Municipiul Galaţi

30

de persoane

222.188,00 lei

2.

Asociaţia Filantropică Creştin Ortodoxă "Sf. Vasile cel Mare"

Centrul multifuncţional de servicii sociale "Speranţa"

Municipiul Galaţi

60

de persoane

277.777,00 lei

3.

Fundaţia "Familia" Galaţi

Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate

Municipiul Galaţi

50

de persoane

69.444,00 lei

4.

Fundaţia "Familia" Galaţi

Centrul comunitar pentru victime ale violenţei în familie

Municipiul Galaţi

10

persoane

83.333,00 lei

5.

Fundaţia "Inimă de copil"

Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate

Municipiul Galaţi

52

de persoane

55.556,00 lei

6.

Fundaţia "Cuvântul Întrupat"

Centrul de zi pentru copii aflaţi în dificultate "La Vale"

Municipiul Galaţi

40

de persoane

72.223,00 lei

7.

Fundaţia "Împreună"

Centrul de zi "Împreună" pentru copii defavorizaţi

Municipiul Galaţi

50

de persoane

73.889,00 lei

8.

Fundaţia "Împreună" Clubul Seniorilor

Municipiul Galaţi

25

de persoane

33.333,00 lei

9.

Asociaţia Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" Centrul de zi şi sănătate "ACCES pentru TOŢI"- centru de recuperare, reabilitare, incluziune socială pentru persoanele cu handicap fizic şi asociat din municipiul Galaţi

Municipiul Galaţi

100 de persoane

80.000,00 lei

10.

Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi Centrul de sprijin social pentru romi

Municipiul Galaţi

40

de persoane

25.725,00 lei

11.

Asociaţia "Antonie cel Mare"

Municipiul Galaţi

50

de persoane

129.714,00 lei

12.

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor

Centrul de zi "Speranţa" pentru persoane vârstnice cu dizabilităţi

Municipiul Galaţi

20

de persoane

33.333,00 lei

13.

Fundaţia de sprijin a Vârstnicilor

Centrul de îngrijiri comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice defavorizate

Municipiul Galaţi

144 de persoane

77.777,00 lei

 

TOTAL:

  

1.234.292,00 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 184 din data de 14 martie 2014