DECRET nr. 639 din 10 octombrie 2012 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,
cu prilejul aniversării a 115 de ani de existenţă, în semn de înaltă apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute, în decursul timpului, în pregătirea maiştrilor militari de marină,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, Drapelului de luptă al Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu".
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 701 din data de 12 octombrie 2012