ORDIN nr. 1475 din 15 octombrie 2013 privind publicarea Rezoluţiei Consiliului guvernatorilor nr. 137 a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului guvernatorilor nr. 137 a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 686 din data de 8 noiembrie 2013