RECTIFICARE din 5 iunie 2015 în anexa nr. 4 "Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Variaş" la Hotărârea Guvernului nr. 210/2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2015
În anexa nr. 4 "Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Variaş" la Hotărârea Guvernului nr. 210/2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:
- la coloana 6, la poziţia nr. 52, în loc de: "Domeniul public al comunei Brestovăţ conform HCL nr. 39/2008, Protocol nr. 2110/08.05.2008 cu RADEF România Film"  se va citi: "Domeniul public al comunei Variaş conform HCL nr. 39/2008, Protocol nr. 2110/08.05.2008 cu RADEF România Film, şi HCL nr. 12/2014", iar la poziţiile nr. 53-55, în loc de: "Domeniul public al comunei Variaş conform H.C.L. nr. 12/2004 - Investiţie proprie prin program Sapard" se va citi: "Domeniul public al comunei Variaş conform H.C.L. nr. 12/2014 - investiţie proprie prin program Sapard".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 396 din data de 5 iunie 2015