Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu C.N.A.S. nr. E.N 1.783 din 2013,
având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Structurile de specialitate din cadrul ministerului şi unităţile sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 120 din data de 4 martie 2013