LEGE nr. 317 din 11 decembrie 2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
La anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul II, după numărul curent 72 se introduce un nou număr curent, numărul curent 73, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea organizaţiei

Sediul

Anul înfiinţării

Anul aderării României

Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă

Explicaţii

«73.

Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale

Montreal, Canada

2005

2015

Direcţia Generală de Paşapoarte"

 
Art. II
(1)Pentru anul 2015, în vederea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală de Paşapoarte, la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, se aprobă plata taxei de înregistrare în limita echivalentului în lei al sumei de 56.000 USD, precum şi plata taxei anuale în limita echivalentului în lei al sumei de 43.642 USD.
(2)Începând cu anul 2016, plata taxei anuale se asigură în limita echivalentului în lei al sumei stabilite potrivit programului de taxe publicat de comitetul PKD din cadrul Directorului da Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.
(3)Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează pe baza cursului de schimb leu/dolar în vigoare la data efectuării plăţii.
(4)Sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele anuale aprobate Ministerului Afacerilor Interne, pentru Direcţia Generală de Paşapoarte, cu aceasta destinaţie.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 948 din data de 22 decembrie 2015