DECIZIE nr. 253 din 19 august 2014 privind numirea doamnei Mihaela Irina Ionescu în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
Având în vedere Adresa nr. 32 din 18 iulie 2014 a Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici referitoare la propunerea de numire a candidatului admis în urma concursului susţinut în data de 15 iulie 2014,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 lit. b). art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Irina Ionescu se numeşte în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Art. 2
La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 156/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Irina Ionescu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 4 aprilie 2014, îşi încetează aplicabilitatea.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 614 din data de 20 august 2014