ORDIN nr. 3692/C din 27 noiembrie 2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013
Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 77 din 8 august 2013 pentru aprobarea propunerilor privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2013,
în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. d) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile art. 31 lit. d) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013,
În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. 1
Numărul de 2.522 de posturi de notar public, din care 2.353 de notari publici în funcţie, 83 de notari publici suspendaţi, 82 de posturi destinate examenului de definitivat şi 4 posturi de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică, se actualizează cu 16 posturi de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013, potrivit anexelor nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Posturile de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013 sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi în anexa nr. 16, cuprinzând situaţia centralizată.
Art. 3
Serviciul Profesii Juridice Conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul justiţiei,

Ovidiu Puţura,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Camera Notarilor Publici Alba Iulia

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobândire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Alba

Alba Iulia

Alba Iulia

15(1)

14

-

-

-

1. Şulea Radu Mircea

   

Zlatna

-

-(2)

-

-

-

-

   

Cugir

1

1(2)

-

-

-

-

  

Aiud

Aiud

3

3(2)

-

-

-

-

   

Ocna Mureş

1

1

-

-

-

-

   

Teiuş

1

1

-

-

-

-

  

Blaj

Blaj

4

3

-

-

1

-

  

Câmpeni

Câmpeni

4

4

-

-

-

-

  

Sebeş

Sebeş

6(1)

5

-

-

-

1. Brînzaş Elena

 

Total judeţ

  

35(1)

32(2)

-

-

1

2

2.

Hunedoara

Hunedoara

Hunedoara

7(1)

6

1

-

-

-

   

Călan

1

1

-

-

-

-

  

Brad

Brad

4

3

1

-

-

-

  

Deva

Deva

15

15

-

-

-

-

   

Simeria

1

-

1

-

-

-

  

Orăştie

Orăştie

3

3

-

-

-

-

  

Petroşani

Petroşani

6

6

-

-

-

-

   

Petrila

-

-(2)

-

-

-

-

   

Lupeni

1

1

-

-

-

-

   

Vulcan

1

1

-

-

-

-

  

Haţeg

Haţeg

3

3

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

42(1)

39

3

-

-

-

3.

Sibiu

Sibiu

Sibiu

44(1)

41

-

-

1

1. Leş Ioan

2. Mărginean Răzvan Emilian

   

Cisnădie

2

2

-

-

-

-

   

Ocna Sibiului

1

-(2)

1

-

-

-

  

Agnita

Agnita

2

2

-

-

-

-

  

Avrig

Avrig

3

3

-

-

-

-

  

Mediaş

Mediaş

8

8

-

-

-

-

  

Sălişte

Sălişte

3

3

-

-

-

-

   

Miercurea Sibiului

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

63(1)

59(2)

1

-

1

2

 

TOTAL CAMERĂ

  

140(1)

130(2)

4

-

2

4

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)_
1 notar public numit în Zlatna asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj: Fornade Teodora Maria din 15.03.2010.
1 notar public numit în Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Cetinturk Adela din 08.01.2013.
1 notar public numit în Ocna Sibiului asociat pe 5 ani în Sebeş: Beldean Violeta din 04.05.2009.
1 notar public numit în Miercurea Sibiului asociat pe 5 ani în Sibiu: Crăciun Mihaela din 25.09.2009.
1 notar public numit în Aiud şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj: Nyari Faur Andreea Mihaela din 07.05.2012.
1 notar public numit în Petrila şi asociat pe durată nedeterminată în Deva: Enache Marilena Dorina din 28.01.2013.
1 notar public numit în Cugir şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj: Oprea Simona din 19.03.2013.
ANEXA nr. 2: Camera Notarilor Publici Bacău

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobândire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Bacău

Bacău

Bacău

36(1)

32(2)

2

-

-

1. Ionescu Mircea

2. Blăgan Alexandru Iosif

   

Răcăciuni

1

1

-

-

-

-

   

Sascut

1

1

-

-

-

-

  

Buhuşi

Buhuşi

2

2

-

-

-

-

  

Moineşti

Moineşti

4

4

-

-

-

-

   

Balcani

1(1)

-

-

-

-

1. Spiridon Cristina

   

Comăneşti

2

2

-

-

-

-

   

Dărmăneşti

-

-(2)

-

-

-

 
  

Oneşti

Oneşti

10

10

-

-

-

-

   

Slănic Moldova

1

1

-

-

-

-

  

Podu Turcului

Podu Turcului

1

1

-

-

-

-

   

Răchitoasa

-

-(2)

-

-

-

-

2.

Total judeţ

  

59(1)

54(2)

2

-

-

3

 

Neamţ

Bicaz

Bicaz

1

1

-

-

-

-

   

Poiana Teiului

2

2

-

-

-

-

  

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ

22

20(2)

2

-

-

-

   

Borleşti

1(1)

-

-

-

-

1. Grigoraş Mihaela

   

Roznov

2

2

-

-

-

-

  

Roman

Roman

10

9(2)

1

-

-

-

  

Târgu Neamţ

Târgu Neamţ

5

5

-

-

 

-

   

Drăgăneşti

1

1

-

-

-

-

   

Pipirig

-

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

44(1)

40(2)

3

-

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

  

103(1)

94(2)

5

-

-

4

__
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)_
1 notar public numit în Piatra-Neamţ şi asociat pe 5 ani în Târgu Neamţ: David Radu Constantin din 03.03.2011.
1 notar public numit în Roman şi asociat pe 5 ani în Iaşi, Camera Notarilor Publici Iaşi: Vlad Cerasela din 15.05.2012.
1 notar public numit în Răchitoasa şi asociat pe 5 ani în Poiana Teiului: Tudor Viorel din 03.03.2010.
1 notar public numit în Bacău şi asociat pe 5 ani în Buzău, Camera Notarilor Publici Ploieşti: Ioniţă Gheorghe din 12.04.2010.
2 notari publici numiţi în Bacău şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti, CNP Bucureşti: Antoniu Irina din 10.05.2010 şi Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012.
1 notar public numit în Dărmăneşti şi asociat pe 5 ani în Bacău: Bîrgăoanu Adina Beatrice din 10.03.2009.
ANEXA nr. 3: Camera Notarilor Publici Braşov

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobândire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Braşov

Braşov

Braşov

66

66(2)

-

-

-

-

   

Budila

1

-

1

-

-

-

   

Codlea

2

2

-

-

-

-

   

Cristian

-

-(2)

-

-

-

-

   

Feldioara

1

1

-

-

-

-

   

Săcele

3

3(2)

-

-

-

-

   

Tărlungeni

1

1

-

-

-

-

   

Prejmer

2(1)

-

-

-

-

1. Bobb Camelia

2. Dobrescu Iulia Nicoleta

   

Predeal

2

2(2)

-

-

-

 
   

Sânpetru

1

1

-

-

-

-

   

Ghimbav

1

1(2)

-

-

-

-

   

Hălchiu

-

-(2)

-

-

-

-

   

Hărman

-

-(2)

-

-

-

-

   

Teliu

1

-

1

-

-

-

   

Vama Buzăului

-

-(2)

-

-

-

-

  

Făgăraş

Făgăraş

7

7

-

-

-

-

   

Şinca Veche

1

1

-

-

-

-

   

Şercaia

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ucea

-

-(2)

-

-

-

-

   

Victoria

1

1(2)

-

-

-

-

   

Voila

1

-

1

-

-

-

  

Rupea

Rupea

3

3(2)

-

-

1

-

   

Comăna

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ticuş

1

1

-

 

-

-

  

Zărneşti

Râşnov

2

2

-

-

-

-

   

Fundata

-

-(2)

-

-

-

-

   

Holbav

-

-(2)

-

-

-

-

   

Moeciu

-

-(2)

-

-

-

-

   

Zărneşti

3

3(2)

-

-

-

-

   

Vulcan

-

-(2)

-

-

-

-

   

Poiana Mărului

-

-(2)

-

-

-

-

   

Bran

1

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

102(1)

96(2)

3

-

1

2

2.

Covasna

Întorsura Buzăului

Întorsura Buzăului

3(1)

2

-

-

-

1. Barbu Silviu

   

Sita Buzăului

-

-(2)

-

-

-

-

  

Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe

9

9(2)

-

-

-

-

   

Ozun

-

-(2)

-

-

-

-

   

Baraolt

2

1(2)

1

-

-

-

  

Târgu Secuiesc

Târgu Secuiesc

3

3

-

-

-

-

   

Breţcu

-

-(2)

-

-

-

-

   

Covasna

1

1(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

18(1)

16(2)

1

-

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

  

120(1)

112(2)

4

-

1

3

__
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)_
2 notari publici numiţi în Predeal şi asociaţi pe 5 ani în Braşov: Isbăşoiu Florentina Daniela din 13.08.2009 şi Korodi Popa Aurelia Nicoleta din 18.09.2012.
1 notar public numit în Săcele şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj: Cosma Laura Ioana din 09.08.2010.
1 notar public numit în Hălchiu şi asociat pe 5 ani în Braşov: Bătrânu Ramona Elena din 02.03.2012.
1 notar public numit în Ghimbav şi asociat pe 5 ani în Braşov: Gonţea Ionuţ Dan Mircea din 17.03.2009.
1 notar public numit în Şercaia şi asociat pe 3 ani în Braşov: Aioanei Genoveva din 04.05.2012.
1 notar public numit în Moeciu şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Burlan Ioana Suzana din 12.04.2013.
1 notar public numit în Covasna şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Burlan Silviu Cristian din 12.04.2013.
1 notar public numit în Covasna şi asociat pe 5 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 27.04.2011.
1 notar public numit în Comăna şi asociat pe 5 ani în Braşov: Buzea Valeria Doina din 03.03.2010.
1 notar public numit în Ucea şi asociat pe 5 ani în Braşov: Sârbu Adrian Ioan din 03.03.2010.
1 notar public numit în Breţcu şi asociat pe 5 ani în Întorsura Buzăului: Iagăr Mihaela din 03.03.2010.
1 notar public numit în Breţcu şi asociat până la 31.12.2017 în Braşov: Roth Jeno din 11.03.2013.
1 notar public numit în Zărneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj: Bejan Cristina din 19.03.2013.
1 notar public numit în Sfântu Gheorghe şi asociat pe 5 ani în Braşov: Muşina Iulia din 16.03.2011.
1 notar public numit în Hărman şi asociat pe 7 ani în Braşov: Bălan Mihai din 08.01.2013.
2 notari publici numiţi în Rupea şi asociaţi pe 5 ani în Braşov: Vrabie Mircea din 04.05.2009, Oancea Răzvan din 28.01.2011.
1 notar public numit în Vulcan şi asociat pe 5 ani în Rupea: Mija Cătălina din 28.03.2012.
1 notar public numit în Poiana Mărului şi asociat pe 5 ani în Braşov: Gigîrtu Pumnea Sorin din 23.03.2011.
1 notar public numit în Baraolt şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Filip Alitha Sorana din 09.04.2013.
1 notar public numit în Fundata şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Vlăsceanu Horia din 15.02.2013.
1 notar public numit în Cristian şi asociat pe 1 an în Braşov: Petrescu Manuela Ada din 23.05.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 13/15.05.2013.
1 notar public numit în Victoria şi asociat pe 5 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Anghel Cristina Maria din 04.05.2012.
1 notar public numit în Ozun şi asociat pe 3 ani şi 7 luni în Braşov: Ungureanu Bogdan Ilie din 07.05.2012.
1 notar public numit în Ozun şi asociat pe durată nedeterminată în Sfântu Gheorghe: Vişan Anca din 25.03.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 8/20.02.2013.
1 notar public numit în Sita Buzăului şi asociat pe 5 ani în Braşov: Tamaş Alina din 12.12.2011.
1 notar public numit în Vama Buzăului şi asociat pe 1 an în Braşov: Cobelschi Ana Mihaela din 27.02.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 9/20.02.2013.
1 notar public numit în Holbav şi asociat pe durată nedeterminată în Zărneşti: Bălău Ioan Marian din 25.03.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 7/20.02.2013.
1 notar public numit în Braşov şi asociat pe 5 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Vîrză Chiraţa din 27.05.2013.
ANEXA nr. 4: Camera Notarilor Publici Bucureşti

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobândire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

520(1)

508(2)

2

-

2

1. Mateescu Adelaide Nicolet

2. Puiu Valeria

3. Teodorescu Margareta

4. Popa Alina Felicia

5. Jidovu Nicu

6. Buta Gheorghe

7. Trestianu Viorica

8. Bucur Veronica

 

Total

  

520(1)

508(2)

2

-

2

8

2.

Călăraşi

Călăraşi

Călăraşi

7

7(2)

-

-

-

-

   

Alexandru Odobescu

-

-(2)

-

-

-

-

   

Dorobanţu

-

-(2)

-

-

-

 
   

Dragalina

1

-(2)

1

-

-

-

   

Independenţa

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ştefan cel Mare

1

-(2)

1

-

-

-

   

Ulmu

1

-(2)

1

-

-

-

   

Vlad Ţepeş

1(1)

-(2)

-

-

-

1. Marcu Manuela

   

Vâlcelele

1(1)

-(2)

-

-

-

1. Şurlea Alexandru Valeriu

  

Lehliu-Gară

Lehliu-Gară

1

1(2)

-

-

-

-

   

Belciugatele

-

-(2)

-

-

-

-

   

Dor Mărunt

1

1(2)

-

-

-

-

   

Dragoş Vodă

1(1)

-(2)

-

-

-

1. Pavlicu Cornelia

   

Frăsinet

-

-(2)

-

-

-

-

   

Fundulea

1

1

-

-

-

-

   

Gurbăneşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ileana

-

-(2)

-

-

-

-

   

Nicolae Bălcescu

1(1)

-(2)

-

-

-

1. Trăilă Victoria

   

Săruleşti

1

1

-

-

-

-

  

Olteniţa

Olteniţa

4

4(2)

-

-

-

-

   

Budeşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Căscioarele

-

-(2)

-

-

-

-

   

Frumuşani

-

-(2)

-

-

-

-

   

Nana

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ulmeni

-

-(2)

-

-

-

-

   

Radovanu

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

22(1)

15(2)

3

-

-

4

3.

Giurgiu

Bolintin-Vale

Bolintin-Vale

6

6

-

-

-

-

   

Găiseni

-

-(2)

-

-

-

-

   

Letca Nouă

-

-(2)

-

-

-

-

   

Mihăileşti

2

2

-

-

-

-

   

Roata de Jos

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ulmi

-

-(2)

-

-

-

-

   

Vânătorii Mici

-

-(2)

-

-

-

-

  

Giurgiu

Giurgiu

8

8(2)

-

-

-

-

   

Băneasa

-

-(2)

-

-

-

-

   

Călugăreni

-

-(2)

-

-

-

-

   

Colibaşi

-

-(2)

-

-

-

-

   

Comana

-

-(2)

-

-

-

-

   

Găujani

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ghimpaţi

1

-(2)

1

-

-

-

   

Goştinu

1

1

-

-

-

-

   

Greaca

-

-(2)

-

-

-

-

   

Hotarele

1

1

-

-

-

-

   

Iepureşti

1(1)

-(2)

-

-

-

1. Chivorchian Maria Arşaluis

   

Toporu

-

-(2)

-

-

-

-

   

Vedea

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

20(1)

18(2)

1

-

-

1

4.

Ialomiţa

Feteşti

Feteşti

3

3(2)

-

-

-

-

   

Borduşani

-

-(2)

-

-

-

-

   

Făcăeni

-

-(2)

-

-

-

-

   

Giurgeni

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ţăndărei

2

1(2)

1

-

-

-

   

Mihail Kogălniceanu

-

-(2)

-

-

-

-

   

Săveni

-

-(2)

-

-

-

-

  

Slobozia

Slobozia

5

5(2)

-

-

-

-

   

Amara

1

1(2)

-

-

-

-

   

Ciulniţa

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ciochina

-

-(2)

-

-

-

-

   

Căzăneşti

4(1)

2(2)

1

-

-

1. Ianovici Sorigren Luminiţa

   

Colelia

-

-(2)

-

-

-

-

   

Traian

-

-(2)

-

-

-

-

  

Urziceni

Urziceni

4

4(2)

-

-

-

-

   

Adâncata

-

-v(2)

-

-

-

-

   

Axintele

1(1)

-

-

-

-

1. Finteanu Delia Elena

   

Coşereni

-

-(2)

-

-

-

-

   

Fierbinţi

1

1(2)

-

-

-

-

   

Grindu

-

-(2)

-

-

-

-

   

Moviliţa

1

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

22(1)

18(2)

2

-

-

2

5.

Ilfov

Buftea

Afumaţi

3

3(2)

-

-

-

-

   

Baloteşti

1

1

-

-

-

-

   

Buftea

5

5(2)

-

-

-

-

   

Chiajna

1

1(2)

-

-

-

-

   

Chitila

2

2

-

-

-

-

   

Corbeanca

2

2

-

-

-

-

   

Gruiu

-

-(2)

-

-

-

-

   

Moara Vlăsiei

1

1

-

-

-

-

   

Mogoşoaia

2

2

-

-

-

-

   

Nuci

-

-(2)

-

-

-

-

   

Otopeni

2

2

-

-

-

-

   

Periş

2

2

-

-

-

-

   

Petrăchioaia

1

1(2)

-

-

-

-

   

Snagov

2

2

-

-

-

-

   

Ştefăneştii de Jos

1

1(2)

-

-

-

-

   

Tunari

1

1

-

-

-

-

   

Voluntari

8

8(2)

-

-

-

-

  

Cornetu

1 Decembrie

3

3(2)

-

-

-

-

   

Berceni

-

-(2)

-

-

-

-

   

Bragadiru

1

1(2)

-

-

-

-

   

Brăneşti

2

2

-

-

-

-

   

Cernica

1

1

-

-

-

-

   

Ciorogârla

1

1

-

-

-

-

   

Clinceni

1

1

-

-

-

-

   

Cornetu

2

2(2)

-

-

-

-

   

Dărăşti-Ilfov

-

-(2)

-

-

-

-

   

Domneşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Glina

1

-(2)

1

-

-

-

   

Jilava

2

2(2)

-

-

-

-

   

Măgurele

2

2

-

-

-

-

   

Pantelimon

2(1)

2

-

-

-

-

   

Popeşti-Leordeni

3

3(2)

-

-

-

-

   

Vidra

1

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

56(1)

55(2)

1

-

-

-

6.

Teleorman

Alexandria

Alexandria

8

8

-

-

-

-

   

Drăgăneşti-Vlaşca

-

-(2)

-

-

-

-

   

Nanov

2

1(2)

1

-

-

-

   

Orbeasca

-

-(2)

-

-

-

-

  

Roşiori de Vede

Dobroteşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Balaci

1

1

-

-

-

-

   

Roşiori de Vede

4(1)

2(2)

1

-

-

1. Chiriţă Daniela Florentina

  

Turnu Măgurele

Islaz

-

-(2)

-

-

-

-

   

Salcia

-

-(2)

-

-

-

-

   

Turnu Măgurele

3

3(2)

-

-

-

-

  

Videle

Videle

4(1)

2(2)

1

-

-

1. Istvan Daniela

   

Botoroaga

-

-(2)

-

-

-

-

   

Poeni

-

-(2)

-

-

-

-

   

Sîrbeni

-

-(2)

-

-

-

-

  

Zimnicea

Zimnicea

2

1

1

-

-

-

   

Pietroşani

-

-(2)

-

-

-

-

   

Smârdioasa

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

24(1)

18(2)

4

-

-

2

 

TOTAL CAMERĂ

  

664(1)

632(2)

13

-

2

17

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)_
1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe 5 ani în Buftea: Dan Georgeta din 23.04.2012.
1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe 5 ani în Otopeni: Moise Alin Adrian din 03.03.2010.
1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Feteşti: Moraru Raluca Ana din 30.01.2013.
2 notari publici numiţi în Călăraşi şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Marian din 09.04.2013 şi Trandafirescu Calangiu Vlad Alexandru din 27.03.2013.
1 notar public numit în Borduşani şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Adrian Alin din 09.04.2013.
1 notar public numit în Dragalina şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Bălan Diana Iulia din 29.01.2009.
1 notar public numit în Dragalina şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Stan Mirela din 16.01.2013.
1 notar public numit în Independenţa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gagiu Meda din 11.06.2013.
2 notari publici numiţi în Olteniţa şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Grădinaru Carmen Aurora şi Ionescu Simona Aurora din 28.01.2013.
1 notar public numit în Budeşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Moţatu Simona din 12.12.2008.
1 notar public numit în Frumuşani şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Dumitrescu Luminiţa din 27.09.2010.
1 notar public numit în Nana şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Moldoveanu Bogdan din 20.10.2009.
1 notar public numit în Nana şi asociat pe 5 ani în Olteniţa: Căuş Mălina Veronica din 03.03.2010.
1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Teşu Simona Diana din 24.03.2009.
1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihail Cristian din 28.01.2013.
1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Manole Paul Alexandru din 04.10.2012.
1 notar public numit în Toporu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Stănilă Liliana Ioana din 06.04.2012.
1 notar public numit în Toporu şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Trică Constanţa din 20.12.2011.
1 notar public numit în Amara şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Palaghia Eduard Filip din 22.05.2013.
1 notar public numit în Jilava şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Florea Brânduşa Zoica din 22.01.2013.
1 notar public numit în Popeşti-Leordeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Sassu Raluca Iulia din 20.10.2009.
1 notar public numit în Cornetu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Constantin Delia din 24.02.2009.
1 notar public numit în Cornetu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Bunea Raluca din 13.08.2012.
2 notari publici numit în Dobroteşti şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Ştefănescu Alina Rozalia din 20.12.2010 şi Chirpisizu Nicoleta din 30.10.2012.
1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe 5 ani în Periş: Drăghici Elena Marylen din 03.03.2010.
1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Racolţa Georgian din 22.01.2013.
1 notar public numit în Ploieşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Feig Salişen din 23.05.2013.
1 notar public numit în Gurbăneşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Rădulescu Dumitru Octavian din 20.12.2011.
1 notar public numit în Dor Mărunt şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Totorean Bogdan Claudiu Constantin din 22.01.2013.
1 notar public numit în Dor Mărunt şi asociat până la 01.12.2014 în Bucureşti: Cristea Dragoş Cristian din 22.04.2013.
1 notar public numit în Lehliu-Gară şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ivănică Magdalena din 24.03.2009.
1 notar public numit în Lehliu-Gară şi asociat până la 31.12.2014 în Bucureşti: Oprea Cătălin Iulian din 29.04.2013.
2 notari publici numiţi în Ileana şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Ionescu Olivia din 10.03.2009 şi Haranguş Bianca Teodora Ştefania din 22.09.2011.
4 notari publici numiţi în Ghimpaţi şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Stanciu Alina Mihaela din 03.03.2011, Boşca Oana Teodora din 20.12.2011, Marincaş Ana din 10.03.2009 şi Morcov Alexandru din 25.04.2012.
1 notar public numit în Ghimpaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihail Ioana Roxana din 28.01.2013.
2 notari publici numiţi în Roşiori de Vede şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Boroi Maria din 08.01.2013 şi Popovici Alexandra din 30.01.2013.
2 notari publici numiţi în Videle şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Bivolaru Florin din 05.01.2012 şi Rasovan Ivana din 21.04.2011.
1 notar public numit în Fitioneşti, Camera Notarilor Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Totis Eduard Anton din 03.09.2010.
1 notar public numit în Buftea şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Stănescu Alexandra Gabriela din 14.07.2009.
1 notar public numit în Giurgiu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ivănescu Adina din 29.01.2009.
2 notari publici numiţi în Comana şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Nechifor Ana Maria din 12.12.2008, Vişa Lavinia Alina din 12.03.2012.
1 notar public numit în Comana şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Silişteanu Silvana Alexandra din 17.01.2013.
1 notar public numit în Vânătorii Mici şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Radu Ioana din 03.03.2011.
2 notari publici numiţi în Slobozia şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Tatu Vasile Daniel din 10.03.2009 şi Chatzifilippidis Ioana Ruxandra Victoria din 18.01.2013.
1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe 5 ani în Mogoşoaia: Savici Florin Mihai din 12.04.2013.
1 notar public numit în Căzăneşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Beuran Oana Roxana din 13.01.2009.
2 notari publici numiţi în Dorobanţu şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Tănase Ionela Corina din 03.03.2010 şi Neagu Dana Andreea din 21.03.2012.
1 notar public numit în Dorobanţu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ivan Andrei Cosmin din 04.02.2013.
1 notar public numit în Urziceni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Barbu Alina Andreea din 02.11.2011.
2 notari publici numiţi în Smârdioasa şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Albu Răzvan Marian începând cu data 30.03.2012 şi Lăncrănjan Mihail Marius din 23.06.2011.
1 notar public numit în Soveja, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Căzăneşti: Vasilescu Elena din 30.03.2012.
1 notar public numit în Vintileasca, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Gurău Laura Adriana din 23.04.2012.
1 notar public numit în Topliţa, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Popescu Ana Maria din 23.06.2011.
1 notar public numit în Deleni, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat până la 20.04.2021 în Bucureşti: Marinescu Florentina din 27.03.2013.
1 notar public numit în Săruleşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Nicolae Balaş Didina din 07.07.2010.
1 notar public numit în Drăgăneşti-Olt, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bolintin Vale: Petcu Marius din 09.04.2013.
1 notar public numit în Lieşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Munteanu Laura Mirela din 04.06.2013.
1 notar public numit în Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Zamfirescu Cristina din 06.08.2012.
1 notar public numit în Găujani şi asociat pe 3 ani în Mihăileşti: Ionescu Ovidia Janina din 27.09.2010.
1 notar public numit în Frăsinet şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Trăistaru Andreea din 09.04.2013.
1 notar public numit în Ulmeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Chiraş Bianca Octavia din 22.01.2013.
1 notar public numit în Amara şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihalache Cristina din 27.03.2013.
1 notar public numit în Azuga, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Polihovici Daniela din 28.05.2013.
1 notar public numit în Dăbuleni, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ţarălungă Ilinca din 15.03.2010.
1 notar public numit în Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Gherghinoiu Emanoil Theodor din 25.09.2009.
1 notar public numit în Slatina, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Bura Vasilica Mihaela din 11.03.2011.
1 notar public numit în Vatra Dornei, Camera Notarilor Publici Suceava, şi asociat pe 10 ani în Bucureşti: Ştefan Loredana Anca din 23.01.2013.
1 notar public numit în Scorniceşti, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat până la 01.04.2018 în Bucureşti: Trofin Iulia din 09.07.2013.
1 notar public numit în Focşani, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Ionescu Cristi Ştefania din 23.05.2013.
1 notar public numit în Fierbinţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Leonte Alexandru din 29.04.2013.
1 notar public numit în Domneşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chiuzbaian Maria Luiza din 10.03.2009.
1 notar public numit în Afumaţi şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Busuioc Iulia din 27.12.2010.
1 notar public numit în Găiseni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Gvinda Ariadna Iulia din 10.03.2009.
1 notar public numit în Făcăeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Şestacovschi Florin Adrian din 10.03.2009.
2 notari publici numiţi în Vedea şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Marinca Alexandra Magdalena din 10.03.2009, Răuţă Alina Ruxanda din 15.03.2010.
2 notari publici numiţi în Grindu şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Dumitrescu Bolintin Tudor Nicolae din 10.03.2009 şi Matei Iulia Raluca din 03.08.2012.
1 notar public numit în Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat pe 5 ani în Jilava: Mocanu Ştefan Călin din 10.03.2009.
1 notar public numit în Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Costache Mihaela Camelia din 18.09.2012.
1 notar public numit în Glina şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Simionescu Iuliana din 12.02.2013.
1 notar public numit în Glina şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Nistor Ruxandra din 25.07.2012.
1 notar public numit în Ulmu şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Duminică Aniela din 12.12.2012.
1 notar public numit în Ulmu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Schuster Cristina Hanelore din 26.04.2011.
1 notar public numit în Alexandru Odobescu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Dobre Virginia Steluţa din 10.03.2009.
1 notar public numit în Alexandru Odobescu şi asociat pe 2 ani în Brăneşti: Nicolae Leonardo Gabriel din 28.01.2013.
1 notar public numit în Gruiu şi asociat pe 5 ani în Voluntari: Dăescu Andrei Radu din 10.03.2009.
1 notar public numit în Gruiu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Lazăr Daniela din 04.02.2013.
1 notar public numit în Nanov şi asociat pe 5 ani în Alexandria: Todireanu Mircea din 10.03.2009.
1 notar public numit în Roşiori de Vede şi asociat pe 5 ani în Chitila: Zamfir Mihail din 10.03.2009.
1 notar public numit în Orbeasca şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ogrezeanu-Costescu Andra Maria din 10.03.2009.
1 notar public numit în Ciochina şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Buje Alexandru din 12.05.2011.
1 notar public numit în Feteşti şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Niculae Cristina Mihaela din 20.12.2011.
1 notar public numit în Borsec, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 25 de ani în Bucureşti: Munteanu Ovidiu Lazăr din 28.01.2013.
1 notar public numit în Daneş, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Călborean Alina din 15.07.2009.
1 notar public numit în Măxineni, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Nămoloşanu Mihaela din 27.03.2013.
1 notar public numit în Slobozia, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Costache Oana Cristina din 15.07.2009.
1 notar public numit în Huşi, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Paveliu Ileana din 23.06.2011.
1 notar public numit în Ulmi şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Florovici Maria Magdalena din 25.09.2009.
1 notar public numit în Ulmi şi asociat până la 31.12.2014 în Bucureşti: Mirea Dragoş Iulian din 25.03.2013.
1 notar public numit în Mărăcineni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Vişinoiu Bogdan din 04.05.2012.
1 notar public numit în Petrăchioaia şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Trifoi Aranca Arabela din 03.03.2010.
1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Bunda Andrei din 03.03.2010.
1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat până la 01.04.2018 în Bucureşti: Gurău Adriana Lucia din 09.07.2013.
2 notari publici numiţi în Roşiori de Vede şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Melente Adrian din 27.12.2010 şi Grigore Cristian din 05.03.2012.
1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ştefan Iulia Silvia din 11.06.2013.
1 notar public numit în Adâncata şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Corici Maria Cristina Theodora din 24.04.2013.
1 notar public numit în Salcia şi asociat pe 5 ani în Urziceni: Dan George din 03.03.2010.
2 notari publici numiţi în Letca Nouă şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Dănilă Alexandra Irina din 02.05.2011 şi Nica Sanda din 02.04.2012.
1 notar public numit în Letca Nouă şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Agavriloaei Damira Ioana din 22.05.2013.
1 notar public numit în Ştefan cel Mare şi asociat până la 31.12.2015 în Bucureşti: Gheorghe Ioana Andreea din 02.07.2013.
1 notar public numit în Mihai Kogălniceanu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Năstase Ana Maria din 03.03.2010.
2 notari publici numiţi în Nuci şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Anghelache Geanina Mădălina din 08.02.2012 şi Diaconescu Remus Ştefan din 25.05.2012.
1 notar public numit în Giurgeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Caragea Nicolae din 09.04.2013.
1 notar public numit în Giurgeni şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Pelizaru Elisabeta Alexandra din 28.03.2012.
1 notar public numit în Amara şi asociat până la 31.12.2015 în Bucureşti: Richiţeanu Roxana Camelia din 15.03.2010.
1 notar public numit în Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Antoniu Irina din 10.05.2010.
1 notar public numit în Drobeta-Turnu Severin, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Buşoi Anne Marie Georgiana din 10.05.2010.
1 notar public numit în 1 Decembrie şi asociat pe 5 ani în Buftea: Dobrican Oana Maria din 06.01.2011.
1 notar public numit în Islaz şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chiriţă Angela Roxana din 27.09.2010.
1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe 5 ani în Buftea: Coadă Florin Adrian din 10.03.2009.
1 notar public numit în Călăraşi şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ciobanu Alin Constantin din 08.06.2011.
1 notar public numit în Colelia şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Potra Bianca Florica din 14.11.2012.
1 notar public numit în Berceni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Şulea Alexandru din 26.04.2011.
1 notar public numit în Pietroşani şi asociat pe 5 ani în Voluntari: Crângureanu Steriana Ştefania din 26.04.2011.
1 notar public numit în Colibaşi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Nica Oana Raluca din 05.03.2013.
1 notar public numit în Colibaşi şi asociat până la 31.12.2015 în Bucureşti: Bonţ Marinela din 02.07.2013.
1 notar public numit în Săveni şi asociat pe 3 ani în Bolintin-Vale: Mitescu Simona Elena din 26.04.2011.
1 notar public numit în Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Cetinturk Adela din 08.01.2013.
1 notar public numit în Poeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Mihai Cristina din 27.04.2011.
1 notar public numit în Valea lui Mihai, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Peneş Ioana Cristina din 25.07.2012.
1 notar public numit în Căscioarele şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Lixandru Iulian Tiberiu Eugen din 27.04.2011.
1 notar public numit în Nicolae Bălcescu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mermeze Speranţa Catrinel din 27.03.2013.
1 notar public numit în Covasna, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 27.04.2011.
1 notar public numit în Găiseni şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Mihalache Cristina Mihaela din 02.05.2011.
1 notar public numit în Chiajna şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Cojocaru Diana din 12.05.2011.
1 notar public numit în Dragoş Vodă şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Niculescu Andreea Maria din 23.05.2013.
1 notar public numit în Dragoş Vodă şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Voicu Bianca Maria din 21.03.2012.
1 notar public numit în Ciulniţa şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Văduva Necşoiu Carla Elena din 23.04.2012.
1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe 3 ani în Bolintin-Vale: Novac Mubera Valentine Elena din 02.11.2011.
1 notar public numit în Radovanu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Solacolu Raluca Ioana din 19.12.2011.
1 notar public numit în Dărăşti-Ilfov şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Cazan Maria Petronela din 19.12.2011.
1 notar public numit în Traian şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dragomir Tudor Radu din 13.08.2012.
1 notar public numit în Târgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Niţu Cristina Georgeta din 21.06.2012.
1 notar public numit în Târgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Enache Raluca Andreea din 21.03.2012.
1 notar public numit în Ţăndărei şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ion Andreea Elena din 28.03.2012.
1 notar public numit în Botoroaga şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dinculescu Raluca Adriana din 29.04.2013.
1 notar public numit în Belciugatele şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ianachievici Andra Mihaela din 21.03.2012.
1 notar public numit în Sârbeni şi asociat până la 01.12.2014 în Bucureşti: Popescu Mihai Costin din 22.04.2013.
1 notar public numit în Bragadiru şi asociat până la 01.12.2014 în Bucureşti: Georgescu Mădălina Elena din 22.04.2013.
1 notar public numit în Greaca şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Cărăuşu Diana Teodora din 04.04.2012.
1 notar public numit în Corabia, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ţintă Alina Mihaela din 17.04.2012.
1 notar public numit în Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012.
1 notar public numit în Ocniţa, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Bolintineanu Mihaela din 04.05.2012.
1 notar public numit în Victoria, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Anghel Cristina Maria din 04.05.2012.
1 notar public numit în Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Chiparcă Francesca Beatrice din 23.05.2012.
1 notar public numit în Păuneşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Lina Daniela din 12.06.2012.
1 notar public numit în Câmpina, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Curpene Roxana din 29.04.2013.
1 notar public numit în Coşereni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Miclescu Bogdan Constantin din 16.10.2012.
1 notar public numit în Piteşti, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Rădulescu Galia Claudia din 09.04.2013.
1 notar public numit în Drăgăneşti-Olt, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Nica Adriana din 11.04.2013.
1 notar public numit în Balta Doamnei, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Surdescu Oana din 10.05.2013.
1 notar public numit în Iaşi, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Turcu Doina din 29.04.2013.
1 notar public numit în Ştefăneştii de Jos şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Anghel Andrei din 09.04.2013.
1 notar public numit în Buzău, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 30 de ani în Bucureşti: Şeicaru Dănuţ din 26.04.2013.
1 notar public numit în Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat până la 01.04.2018 în Bucureşti: Blăgan Andra din 22.05.2013.
1 notar public numit în Homocea, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Burloi Cristinel din 28.05.2013.
1 notar public numit în Găeşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dincă Andreia Georgiana din 29.05.2013.
1 notar public numit în Breaza, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dobre Andreea din 29.05.2013.
1 notar public numit în Săhăteni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Trăistaru Ionel din 23.05.2013.
1 notar public numit în Braşov, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Vîrză Chiraţa din 27.05.2013.
1 notar public numit în Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Mărăcine Ramona Poliana din 23.05.2013.
1 notar public numit în Corneşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dinu Camelia Elena din 11.06.2013.
1 notar public numit în Mizil, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Terzea Matei Tiberiu din 22.05.2013.
1 notar public numit în Gropeni, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Doloiu Maria Roberta din 22.05.2013.
ANEXA nr. 5: Camera Notarilor Publici Cluj

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobândire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Cluj

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

86

85(2)

1

-

-

-

   

Apahida

1

1

-

-

-

-

   

Baciu

1

1(2)

-

-

-

-

   

Gilău

1

1

-

-

-

-

  

Dej

Dej

7

7

-

-

-

-

  

Gherla

Gherla

4

4

-

-

-

-

  

Huedin

Huedin

4

3

-

-

1

-

  

Turda

Câmpia Turzii

2

2

-

-

-

-

   

Mihai Viteazu

1

1

-

-

-

-

   

Turda

7

7

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

114

112(2)

1

-

1

-

2.

Bistriţa- Năsăud

Bistriţa

Bistriţa

16

14(2)

2

-

-

-

  

Năsăud

Năsăud

3

3(2)

-

-

-

-

   

Sângeorz-Băi

-

-(2)

-

-

-

-

  

Beclean

Beclean

5

4

1

-

-

-

 

Total judeţ

  

24

21(2)

3

-

-

-

3.

Maramureş

Baia Mare

Baia Mare

23

21(2)

2

-

-

-

   

Seini

1

1

-

-

-

-

   

Şomcuta Mare

2

2

-

-

-

-

  

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei

4

4(2)

-

-

-

-

  

Târgu Lăpuş

Târgu Lăpuş

3

3

-

-

-

-

  

Vişeu de Sus

Vişeu de Sus

2

2

-

-

-

-

   

Borşa

2(1)

1

-

-

-

1. Balaci Mihai Alexandru

  

Dragomireşti

Dragomireşti

2

1

-

-

1

-

 

Total judeţ

  

39(1)

35(2)

2

-

1

1

4.

Sălaj

Zalău

Zalău

8

8(2)

-

-

-

-

   

Cehu Silvaniei

-

-(2)

-

-

-

-

  

Jibou

Jibou

3

3

-

-

-

-

  

Şimleu Silvaniei

Şimleu Silvaniei

4(1)

3(2)

-

-

-

1. Dobre Magdalena

 

Total judeţ

  

15

14(2)

-

-

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

  

192(1)

182(2)

6

-

2

2

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)_
1 notar public numit în Săcele, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Cosma Laura Ioana din 09.08.2010.
1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe 5 ani în Turda: Vasilescu Paul Dinu din 04.05.2009.
1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe 5 ani în Baia Mare: Cardoş Laura Codruţa din 12.04.2010.
1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe 3 ani în Jibou: Creţoi David Ana din 07.05.2012.
1 notar public numit în Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba, şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Fornade Teodora Maria din 15.03.2010.
1 notar public numit în Baia Mare şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Ciugudean George Maximilian din 09.08.2010.
1 notar public numit în Zalău şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Mitre Romana Lacrima din 23.05.2013.
1 notar public numit în Cehu Silvaniei şi asociat pe 5 ani în Baia Mare: Stoica Ioan Alin din 13.02.2012.
1 notar public numit în Tăşnad, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe 5 ani în Baia Mare: Rakoczi Ferencz Robert din 02.04.2012.
1 notar public numit în Sighetu Marmaţiei şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Buzdugan Mariana din 15.03.2010.
1 notar public numit în Şimleu Silvaniei şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Dorobanţu Simona Iustina din 18.09.2012.
1 notar public numit în Miercurea-Ciuc, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pop Sergiu Mircea din 27.03.2013.
1 notar public numit în Sighetu Marmaţiei şi asociat pe 5 ani în Baia Mare: Mureşan Georgeta Marcela din 02.04.2012.
1 notar public numit în Năsăud şi asociat pe 5 ani în Bistriţa: Pop Cristina Monica din 27.12.2010.
1 notar public numit în Olcea, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pop Smaranda Ramona din 19.03.2013.
1 notar public numit în Vadu Crişului, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pădurean Călin Cristian din 12.04.2013.
1 notar public numit în Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Chiş Mihaela Liliana din 19.03.2013.
1 notar public numit în Lieşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 4 ani în Turda: Oneţ Ion Angheluş din 12.04.2010.
1 notar public numit în Zărneşti, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Bejan Cristina din 19.03.2013.
1 notar public numit în Galaţi, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Buda Liliana din 12.04.2013.
1 notar public numit în Şimleu Silvaniei şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Mureşan Corneliu Lucian din 27.04.2011.
1 notar public numit în Odorheiu Secuiesc, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Handra Călugăr Diana din 19.03.2013.
1 notar public numit în Aiud, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Nyari Faur Andreea Mihaela din 07.05.2012.
1 notar public numit în Sângeorz-Băi şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Budiu Alina Dorina din 19.03.2013.
1 notar public numit în Glodeni, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Ilcaş Laura Mihaela din 19.03.2013.
1 notar public numit în Cugir, Camera Notarilor Publici Alba, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Oprea Simona din 19.03.2013.
1 notar public numit în Bistriţa şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Tofeni Alina Teodora din 27.03.2013.
1 notar public numit în Baciu şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pop Gabriela din 10.04.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Cluj nr. 74/16.03.2013.
1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe durată nedeterminată în Dej: Racolţa Oana din 12.04.2013.
ANEXA nr. 6: Camera Notarilor Publici Constanţa

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobândire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Constanţa

Constanţa

Constanţa

73(1)

71

-

-

1

1. Iordan Gheorghe

   

Agigea

1

1

-

-

-

-

   

Corbu

2

1

1

-

-

-

   

Murfatlar

1

1

-

-

-

-

   

Cogealac

-

-(2)

-

-

-

-

   

Cumpăna

1

1

-

-

-

-

   

Eforie

2

2

-

-

-

-

   

Istria

1

-(2)

1

-

-

-

   

Lumina

1

1

-

-

-

-

   

Năvodari

4

4

-

-

-

-

   

Mihail Kogălniceanu

1

1(2)

-

-

-

-

   

Mihai Viteazu

-

-(2)

-

-

-

-

   

Nicolae Bălcescu

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ovidiu

5

5(2)

-

-

-

-

   

Săcele

-

-(2)

-

-

-

-

   

Techirghiol

1

1

-

-

-

-

   

Valu lui Traian

2

2

-

-

-

-

  

Mangalia

Mangalia

14(1)

11

-

-

1

1. Vonica Adrian

2. Done Maria

   

Albeşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Costineşti

1

1

-

-

-

-

   

Amzacea

-

-(2)

-

-

-

-

   

Chirnogeni

1

1

-

-

-

-

   

Independenţa

-

-(2)

-

-

-

-

   

Topraisar

-

-(2)

-

-

-

-

   

Tuzla

1

-

1

-

-

-

  

Medgidia

Medgidia

7

7

-

-

-

-

   

Băneasa

1

1(2)

-

-

-

-

   

Adamclisi

-

-(2)

-

-

-

-

   

Castelu

1

1

-

-

-

-

   

Cobadin

1

1

-

-

-

-

   

Cernavodă

2

2(2)

-

-

-

-

   

Deleni

1

1

-

-

-

-

   

Mircea Vodă

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ostrov

-

-(2)

-

-

-

-

  

Hârşova

Hârşova

1

1

-

-

-

-

   

Crucea

1

1

-

-

-

-

   

Topalu

1

-

1

-

-

-

 

Total judeţ

  

128(1)

119(2)

4

-

2

3

2.

Tulcea

Tulcea

Tulcea

13(1)

12(2)

-

-

-

1. Petrescu Traian

   

Murighiol

1

-

1

-

-

-

  

Babadag

Babadag

3

3

-

-

-

-

   

Topolog

1

-

1

-

-

-

  

Măcin

Măcin

3

3

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

21(1)

18(2)

2

-

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

  

149(1)

137(2)

6

-

2

4

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)_
1 notar public numit în Ovidiu şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Crişan Carastoian Delia din 15.12.2009.
1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Manea Magdalena din 23.03.2011.
2 notari publici numiţi în Săcele şi asociaţi pe 5 ani în Constanţa: Botezatu Horia din 23.04.2012 şi Badea Roxana Daniela din 23.04.2012.
1 notar public numit în Amzacea şi asociat pe 5 ani în Medgidia: Vasiliev Mircea Andrei din 08.04.2013.
1 notar public numit în Vânju Mare, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe durată nedeterminată în Ovidiu: Ioniţă Mihai din 22.01.2013.
1 notar public numit în Tulcea şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Bogdan Mihaela din 23.04.2012.
1 notar public numit în Mihai Viteazu şi asociat pe 5 ani în Năvodari: Săcăleanu Alexandru din 03.03.2010.
1 notar public numit în Mihail Kogălniceanu şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Cârstocea Roxana din 07.07.2010.
1 notar public numit în Albeşti şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Niculescu Bogdan Alexandru din 03.03.2010.
1 notar public numit în Mircea Vodă şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Stanciu Oana Laura din 27.03.2013.
1 notar public numit în Istria şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Andrei Lavinia Antoaneta din 03.03.2010.
1 notar public numit în Independenţa şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Mihăescu Monica din 04.04.2011.
1 notar public numit în Cernavodă şi asociat pe 5 ani în Mangalia: Manea Angela din 03.03.2010.
1 notar public numit în Ostrov şi asociat pe 5 ani în Mangalia: Charcovschi Marius Petrişor din 04.04.2011.
2 notari publici numiţi în Cogealac şi asociaţi pe 5 ani în Constanţa: Băniţă Luana din 10.03.2009 şi Sofrone Cristina din 04.04.2011.
1 notar public numit în Topraisar şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Manţu Laura din 28.06.2011.
1 notar public numit în Viziru, Camera Narilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Dumitra Cristina din 21.03.2012.
1 notar public numit în Adamclisi şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Beiu Camelia din 25.05.2012.
1 notar public numit în Nicolae Bălcescu şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Ştreangă Ioana din 25.03.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 6/22.02.2013.
ANEXA nr. 7: Camera Notarilor Publici Craiova

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobândire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Dolj

Băileşti

Băileşti

2

2(2)

-

-

-

-

  

Calafat

Calafat

2

2(2)

-

-

-

-

  

Craiova

Bechet

1

1(2)

-

-

-

-

   

Dăbuleni

-

-(2)

-

-

-

-

   

Craiova

57(1)

55

1

-

-

1. Ivanovici Laura

  

Segarcea

Segarcea

2

2(2)

-

-

-

-

  

Filiaşi

Filiaşi

2

2(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

66(1)

64(2)

1

-

-

1

2.

Gorj

Novaci

Novaci

2

2(2)

-

-

-

-

  

Târgu Cărbuneşti

Târgu Cărbuneşti

1

1(2)

-

-

-

-

  

Motru

Motru

3

3

-

-

-

-

  

Târgu Jiu

Târgu Jiu

20(1)

18

1

-

-

1. Cercel Cosmin Sebastian

   

Turceni

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

26(1)

24(2)

1

-

-

1

3.

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin

18(1)

16(2)

1

-

-

1. Gheorghe Alisa Anda

  

Orşova

Orşova

2

2(2)

-

-

-

-

  

Strehaia

Strehaia

1

1(2)

-

-

-

-

  

Baia de Aramă

Baia de Aramă

-

-(2)

-

-

-

-

  

Vânju Mare

Vânju Mare

1

1(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

22(1)

20(2)

1

-

-

1

4.

Olt

Balş

Balş

3

3(2)

-

-

-

-

  

Caracal

Caracal

6

6

-

-

-

-

   

Drăgăneşti-Olt

-

-(2)

-

-

-

-

  

Corabia

Corabia

2

2(2)

-

-

-

-

  

Slatina

Slatina

15(1)

14(2)

-

-

-

1. Niţulescu Anemarie Izabela

   

Piatra-Olt

-

-(2)

-

-

-

-

   

Scorniceşti

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

26(1)

25(2)

-

-

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

  

140(1)

133(2)

3

-

-

4

__
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)_
2 notari publici numiţi în Calafat şi asociaţi pe 5 ani în Craiova: Drăguşin Dănuţ Florin din 02.11.2011 şi Florescu Maria Magdalena din 03.03.2010.
1 notar public numit în Calafat şi asociat pe 5 ani în Slatina: Nicolescu Oana Luiza din 10.03.2009.
1 notar public numit în Băileşti şi asociat pe 5 ani în Craiova: Gligă Laura din 10.03.2009.
1 notar public numit în Băileşti şi asociat pe 3 ani în Craiova: Gaşpar Monica Ortansa din 23.06.2011.
1 notar public numit în Turceni şi asociat pe 5 ani în Târgu Jiu: Răceanu Gheorghe Silviu din 20.10.2009.
1 notar public numit în Segarcea şi asociat pe 5 ani în Craiova: Diaconu Laura din 06.01.2011.
1 notar public numit în Segarcea şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Şorop Alexandru Oliviu din 12.04.2013.
1 notar public numit în Târgu Cărbuneşti şi asociat pe 5 ani în Craiova: Cârstea Caba Mihai Dan din 18.07.2011.
1 notar public numit în Orşova şi asociat pe 5 ani în Craiova: Dincă Flavius din 06.01.2011.
2 notari publici numiţi în Piatra-Olt şi asociaţi pe 5 ani în Craiova: Defta Florentin Leonard din 22.12.2010 şi Floricel Mihai Marian din 20.01.2010.
1 notar public numit în Piatra-Olt şi asociat pe 5 ani în Craiova: Mladin Preoteasa Alina Corina din 23.05.2012.
1 notar public numit în Vânju Mare şi asociat pe durată nedeterminată în Ovidiu, Camera Notarilor Publici Constanţa: Ioniţă Mihai din 22.01.2013.
1 notar public numit în Drăgăneşti-Olt şi asociat pe 5 ani în Bolintin-Vale, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Petcu Marius din 09.04.2013.
1 notar public numit în Drăgăneşti-Olt şi asociat pe 1 an în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Nica Adriana din 11.04.2013.
1 notar public numit în Dăbuleni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Ţarălungă Ilinca din 15.03.2010.
1 notar public numit în Dăbuleni şi asociat pe 5 ani în Craiova: Curea Ionel din 19.03.2012.
1 notar public numit în Baia de Aramă şi asociat pe 5 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Gherghinoiu Emanuel Theodor din 25.09.2009.
1 notar public numit în Baia de Aramă şi asociat pe 1 an în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Mărăcine Ramona Poliana din 23.05.2013.
1 notar public numit în Slatina şi asociat pe 3 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Bura Vasilica Mihaela din 11.03.2011.
1 notar public numit în Scorniceşti şi asociat pe 5 ani în Craiova: Rusescu Alina Camelia din 10.03.2009.
1 notar public numit în Scorniceşti şi asociat până la 01.04.2018 în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Trofin Iulia din 09.07.2013.
2 notari publici numiţi în Scorniceşti şi asociaţi pe 5 ani în Slatina: Constantinescu Mihaela Tamara din 23.02.2011 şi Dicu Victor Ciprian din 23.02.2011.
2 notari publici numiţi în Strehaia şi asociaţi pe 5 ani în Craiova: Făurar Virgil Claudiu din 10.03.2009 şi Găgeatu Ileana Mădălina din 03.03.2011.
1 notar public numit în Strehaia şi asociat pe 5 ani în Târgu Jiu: Nistorescu Constantin cu 03.03.2010.
1 notar public numit în Balş şi asociat pe 5 ani în Craiova: Tomiţă Sebastian Dan cu 03.03.2010.
1 notar public numit în Drobeta-Turnu Severin şi asociat pe 5 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Buşoi Anne Marie Georgiana din 10.05.2010.
1 notar public numit în Filiaşi şi asociat pe 2 ani în Craiova: Diaconescu Gelu Emilian din 18.11.2010.
1 notar public numit în Corabia şi asociat pe 5 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Ţintă Alina Mihaela din 17.04.2012.
1 notar public numit în Bechet şi asociat până la 15.03.2014 în Craiova: Diaconu Cristian din 05.04.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Craiova nr. 21/06.03.2013.
ANEXA nr. 8: Camera Notarilor Publici Galaţi

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobândire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Galaţi

Galaţi

Galaţi

42

42(2)

-

-

-

-

   

Frumuşiţa

2

2

-

-

-

-

   

Pechea

2

2

-

-

-

-

   

Slobozia Conachi

1

-

1

-

-

-

  

Tecuci

Tecuci

6

6

-

-

-

-

   

Cudalbi

1

1

-

-

-

-

   

Corod

1

1

-

-

-

-

   

Matca

1

1

-

-

-

-

  

Lieşti

Lieşti

3(1)

2(2)

-

-

-

1. Nicoară Mircea

   

Independenţa

1

-

1

-

-

-

   

Nămoloasa

-

-(2)

-

-

-

-

   

Tudor Vladimirescu

2(1)

1

-

-

-

1. Şeicaru Elena Mihaela

  

Târgu Bujor

Târgu Bujor

2

2

-

-

-

-

   

Bereşti

1

1(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

65(1)

61(2)

2

-

-

2

2.

Brăila

Brăila

Brăila

26

26(2)

-

-

-

-

   

Măxineni

1

-(2)

1

-

-

-

   

Gropeni

1

-(2)

1

-

-

-

   

Movila Miresei

1

-

1

-

-

-

  

Făurei

Făurei

1

1

-

-

-

-

   

Ianca

1

1(2)

-

-

-

-

  

Însurăţei

Însurăţei

3

2

1

-

-

-

   

Viziru

1

-(2)

1

-

-

-

 

Total judeţ

  

35

30(2)

5

-

-

-

3.

Vrancea

Focşani

Focşani

21(1)

20(2)

-

-

-

1. Oprea Mihaela

   

Dumbrăveni

1

-

1

-

-

-

   

Odobeşti

1

1

-

-

-

-

   

Vintileasca

1

1(2)

-

-

-

-

   

Vulturu

1

1

-

-

-

-

   

Milcov

-

-(2)

-

-

-

-

   

Gugeşti

1

1

-

-

-

-

   

Suraia

1(1)

-

-

-

-

1. Pleşcan Florin Ciprian

  

Adjud

Adjud

7(1)

6(2)

-

-

-

1. Apostolescu Irina Cristina

   

Păuneşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Homocea

-

-(2)

-

-

-

-

  

Panciu

Panciu

3

3(2)

-

-

-

-

   

Mărăşeşti

1

1

-

-

-

-

   

Fitioneşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Soveja

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

38(1)

34(2)

1

-

-

3

 

TOTAL CAMERĂ

  

138(1)

125(2)

8

-

-

5

__
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)_
1 notar public numit în Fitioneşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Totis Eduard Anton din 03.09.2010.
1 notar public numit în Soveja şi asociat pe 5 ani în Căzăneşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Vasilescu Elena din 30.03.2012.
1 notar public numit în Vintileasca şi asociat pe 4 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Gurău Laura Adriana din 23.04.2012.
1 notar public numit în Adjud şi asociat pe 5 ani în Galaţi: Schin George Cristian din 02.05.2007.
1 notar public numit în Lieşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Munteanu Laura Mirela din 04.06.2013.
1 notar public numit în Brăila şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Ion Zamfirescu Cristina din 06.08.2012.
1 notar public numit în Focşani şi asociat pe 1 an în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Ionescu Cristi Ştefania din 23.05.2013.
1 notar public numit în Focşani şi asociat pe durată nedeterminată în Galaţi: Nica Nicolae Ciprian din 08.04.2013.
1 notar public numit în Gropeni şi asociat pe 5 ani în Brăila: Loi Paul Mircea din 28.01.2010.
1 notar public numit în Măxineni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Nămoloşanu Mihaela din 27.03.2013.
1 notar public numit în Măxineni şi asociat pe durată nedeterminată în Brăila: Istrate Viorica din 01.03.2013 (conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Galaţi nr. 1/15.02.2013).
1 notar public numit în Brăila şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj: Chiş Mihaela Liliana din 19.03.2013.
1 notar public numit în Lieşti şi asociat pe 4 ani în Turda, Camera Notarilor Publici Cluj: Oneţ Ion Angheluş din 12.04.2010.
1 notar public numit în Brăila şi asociat pe 5 ani în Galaţi: Toderaşcu Dan din 11.07.2011.
1 notar public numit în Galaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj: Buda Liliana din 12.04.2013.
1 notar public numit în Ianca şi asociat pe 5 ani în Galaţi: Crăciun Răzvan din 29.02.2012.
1 notar public numit în Viziru şi asociat pe 5 ani în Constanţa, Camera Notarilor Publici Constanţa: Dumitra Cristina din 21.03.2012.
1 notar public numit în Homocea şi asociat pe 5 ani în Brăila: Pană Cosmin din 23.04.2012.
1 notar public numit în Panciu şi asociat pe 5 ani în Focşani: Dragomir Maria Daniela din 05.05.2012.
1 notar public numit în Panciu şi asociat pe 3 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Chiparcă Francesca Beatrice din 23.05.2012.
1 notar public numit în Panciu şi asociat până la 01.04.2018 în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Blăgan Andra din 09.07.2013.
1 notar public numit în Păuneşti şi asociat pe 2 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Lina Daniela din 12.06.2012.
1 notar public numit în Nămoloasa şi asociat pe 5 ani în Galaţi: Tudorie Anca Georgeta din 15.06.2012.
1 notar public numit în Bereşti şi asociat pe durată nedeterminată în Galaţi: Barău Zîna din 13.08.2012.
1 notar public numit în Homocea şi asociat pe 5 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Burloi Cristinel din 28.05.2013.
1 notar public numit în Gropeni şi asociat pe 1 an în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Doloiu Maria Roberta din 22.05.2013.
ANEXA nr. 9: Camera Notarilor Publici Iaşi

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobândire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Iaşi

Iaşi

Iaşi

56(1)

54(2)

-

-

2

1. Topală Melania Mihaela

   

Aroneanu

-

-(2)

-

-

-

-

   

Bârnova

-

-(2)

-

-

-

-

   

Bosia

-

-(2)

-

-

-

-

   

Dagâţa

-

-(2)

-

-

-

-

   

Bivolari

-

-(2)

-

-

-

-

   

Dobrovăţ

-

-(2)

-

-

-

-

   

Podu Iloaiei

1

1

-

-

-

-

   

Scânteia

1

1

-

-

-

-

   

Schitu Duca

1(1)

-(2)

-

-

-

1. Grigoraş Nicolae

   

Tansa

-

-(2)

-

-

-

-

   

Leţcani

2

2

-

-

-

-

   

Andrieşeni

-

-(2)

-

-

-

-

   

Lunca Cetăţuii-Ciurea

1

1

-

-

-

-

   

Miroslava

1

1

-

-

-

-

   

Mogoşeşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Popeşti

1

1

-

-

-

-

   

Popricani

1

1

-

-

-

-

   

Româneşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Tomeşti

1

1

-

-

-

-

   

Ţibăneşti

1

1

-

-

-

-

   

Holboca

1

1

-

-

-

-

   

Horleşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Valea Lupului

1

1(2)

-

-

-

-

   

Victoria

-

-(2)

-

-

-

-

   

Vlădeni

-

-(2)

-

-

-

-

  

Hârlău

Hârlău

2

2

-

-

-

-

   

Belceşti

1

1

-

-

-

-

   

Deleni

-

-(2)

-

-

-

-

   

Focuri

-

-(2)

-

-

-

-

  

Paşcani

Paşcani

7

7

-

-

-

-

   

Bălţaţi

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ciohorani

1

-

1

-

-

-

   

Cristeşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Târgu Frumos

3

3

-

-

-

-

   

Mirceşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Răchiteni

1

-

1

-

-

-

   

Ruginoasa

1(1)

-

-

-

-

1. Trandafir Ana Maria

   

Lespezi

1

1

-

-

-

-

  

Răducăneni

Răducăneni

3(1)

1

-

-

-

1. Urziceanu Renata

2. Rusu Ilona Otilia

   

Osoi

1

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

91(1)

82(2)

2

-

2

5

2.

Vaslui

Bârlad

Bârlad

7

7(2)

-

-

-

-

   

Alexandru Vlahuţă

1(1)

-

-

-

-

1. Ciobanu Ciprian Ionuţ

   

Iana

-

-(2)

-

-

-

-

   

Iveşti

1

-

1

-

-

-

   

Tutova

-

-(2)

-

-

-

-

   

Murgeni

1

1

-

-

-

-

   

Pogoneşti

1

-

1

-

-

-

   

Şuletea

1

1

-

-

-

-

   

Vinderei

1

1(2)

-

-

-

-

   

Zorleni

1

-

1

-

-

-

  

Vaslui

Vaslui

11

11

-

-

-

-

   

Băceşti

1

-

1

-

-

-

   

Codăeşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Costeşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ivăneşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Dragomireşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Munteni de Jos

1

-

1

-

-

-

   

Soleşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Negreşti

1

1(2)

-

-

-

-

  

Huşi

Huşi

3

3(2)

-

-

-

-

   

Buneşti Avereşti

1(1)

-

-

-

-

1. Gâlea Raluca Elena

   

Stănileşti

1

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

33(1)

26(2)

5

-

-

2

 

TOTAL CAMERĂ

  

124(1)

108(2)

7

-

2

7

__
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)_
1 notar public numit în Dragomireşti şi asociat pe durată nedeterminată în Vaslui: Chiriţă Simona Elena din 19.04.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iaşi nr. 23/30.03.2013.
1 notar public numit în Andrieşeni şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Mahu Maria Cristina din 19.11.2010.
1 notar public numit în Dobrovăţ şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Topală Daniel din 12.04.2011.
1 notar public numit în Costeşti şi asociat pe 5 ani în Vaslui: Irimia Bogdan Constantin din 23.04.2012.
1 notar public numit în Bârnova şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Pătrăşcanu Theodor Vlăduţ din 03.03.2011.
1 notar public numit în Deleni şi asociat până la 20.04.2021 în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Marinescu Florentina din 27.03.2013.
1 notar public numit în Roman, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Vlad Cerasela din 15.05.2012.
1 notar public numit în Bălţaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Iaşi: Pintilie Lăcrămioara din 24.04.2013.
1 notar public numit în Codăeşti şi asociat pe durată nedeterminată în Vaslui: Simin Ionuţ din 19.04.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iaşi nr. 22/30.03.2013.
1 notar public numit în Soleşti şi asociat pe durată nedeterminată în Vaslui: Simin Eduard Constantin din 19.04.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iaşi nr. 22/30.03.2013.
1 notar public numit în Valea Lupului şi asociat pe durată nedeterminată în Iaşi: Florea Bogdan Daniel din 19.04.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iaşi nr. 21/12.03.2013.
1 notar public numit în Româneşti şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Costin Răzvan Ionuţ din 16.04.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iaşi nr. 17/05.03.2013.
1 notar public numit în Vlădeni şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Coste Alexandru Dan din 16.04.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iaşi nr. 17/05.03.2013.
1 notar public numit în Bârlad şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Macovei Codrin din 04.05.2009.
1 notar public numit în Dagâţa şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Udişteanu Sabina Elena din 04.05.2009.
1 notar public numit în Bivolari şi asociat în Iaşi: Andriescu Raluca cu certificatul Curţii de Apel din 06.02.2001.
1 notar public numit în Huşi şi asociat pe 4 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Paveliu Ileana din 23.06.2011.
1 notar public numit în Ivăneşti şi asociat pe 5 ani în Vaslui: Bulumac Cătălin Ovidiu din 03.03.2010.
1 notar public numit în Tutova şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Stoica Cristina Cremona din 23.04.2012.
1 notar public numit în Schitu Duca şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Toma I. Ioan din 12.04.2011.
1 notar public numit în Horleşti şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Toma Mihai din 12.04.2011.
1 notar public numit în Aroneanu şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Dublea Andreea din 10.05.2011.
1 notar public numit în Bosia şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Cristia Avram Cerasela din 08.06.2011.
1 notar public numit în Victoria şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Blaj Avram Evelina din 08.06.2011.
1 notar public numit în Cristeşti şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Isachi Dragoş din 18.07.2011.
1 notar public numit în Mogoşeşti şi asociat pe durată nedeterminată în Iaşi: Jescu Otilia Elena din 20.08.2012.
1 notar public numit în Iana şi asociat pe 5 ani în Bârlad: Barbu Tony Marian din 26.04.2012.
1 notar public numit în Tansa şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Avasiloae Claudia din 26.04.2012.
1 notar public numit în Negreşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bârlad: Cornea Aurora din 04.06.2013.
1 notar public numit în Focuri şi asociat pe durată nedeterminată în Leţcani: Budurcă Magda Eugenia din 08.01.2013.
1 notar public numit în Mirceşti şi asociat pe 3 ani în Iaşi: Vieriu Moţoc Ancuţa Petronela din 17.01.2013.
1 notar public numit în Vinderei şi asociat pe durată nedeterminată în Huşi: Macovei Ştefan Alexandru din 24.04.2013.
1 notar public numit în Iaşi şi asociat pe 5 ani în Bucureşti, Camera Notarilor Publici Bucureşti: Turcu Doina din 29.04.2013.
ANEXA nr. 10: Camera Notarilor Publici Oradea

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2013

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de dobândire a calităţii de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Bihor

Oradea

Oradea

59(1)

55(2)

-

-

-

1. Maier Ioana Andreea

2. Mihai Miriam

3. Popa Delia Roxana

4. Indrieş Patricia Teodora

   

Biharia

1

1

-

-

-

-

   

Drăgeşti

1

-

1

-

-

-

   

Lăzăreni

1

-

1

-

-

-

  

Salonta

Salonta

2

2(2)

-

-

-

-

   

Cefa

-

-(2)

-

-

-

-

   

Olcea

1

1(2)

-

-

-

-

   

Tinca

1

1

-

-

-

-

  

Aleşd

Aleşd

3

3

-

-

-

-

   

Vadu Crişului

-

-(2)

-

-

-

-

   

Vârciorog

1

-

1

-

-

-

  

Beiuş

Beiuş

2

2

-

-

-

-

   

Dobreşti

-

-(2)

-

-

-

-

   

Ştei

1

1

-

-

-

-

  

Marghita

Marghita

3

3(2)

-

-

-

-

   

Săcueni

1

-

1

-

-

-

   

Valea lui Mihai

1

1(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

78(1)

70(2)

4

-

-

4

          

2.

Satu Mare

Satu Mare

Satu Mare

16

16

-

-

-

-

   

Livada

1

1

-

-

-

-

  

Carei

Carei

4

4

-

-

-

-

   

Tăşnad

-

-(2)

-

-

-

-

  

Negreşti-Oaş

Negreşti-Oaş

3

3

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

24

24(2)

-

-

-

-

 

TOTAL CAMERĂ

  

102(1)

94(2)

4

-

-

4

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)_
1 notar public numit în Tăşnad şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca, Camera Notarilor Publici Cluj: Rakoczi Ferencz Robert din 02.04.2012.