HOTĂRÂRE nr. 63 din 3 septembrie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat
Având în vedere decesul domnului deputat Gheorghe Ciobanu la data de 28 iulie 2015, dată consemnată în certificatul de deces,
în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi al art. 235 şi art. 237 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
constatând că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea prin deces a mandatului domnului Gheorghe Ciobanu, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, Colegiul uninominal nr. 10,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre:
Articol unic
Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Gheorghe Ciobanu, începând cu data de 28 iulie 2015, şi declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Gheorghe Ciobanu în Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, Colegiul uninominal nr. 10.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 3 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 677 din data de 7 septembrie 2015