DECIZIE nr. 175 din 15 iulie 2015 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Viorel Gheorghe Radu, director al Direcţiei supraveghere utilizare radiaţii ionizante, exercită atribuţiile preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 527 din data de 15 iulie 2015