Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti,
în temeiul art. 3 alin. (1) lit. t) şi al art. 8 alin. (4), din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Art. 2
Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziţie contrară se abrogă.
Art. 3
Direcţia programe şi tabere pentru tineret şi studenţi va comunica prezentul ordin direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi direcţiilor judeţene de sport şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea ducerii la îndeplinire.
-****-

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 417 din data de 2 iunie 2016