ORDIN nr. 827 din 6 iunie 2016 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii, de certificare a controlului producţiei în fabrică şi de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii
Având în vedere Procesul-verbal nr. 38 din 19 mai 2016 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,
în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii, de certificare a controlului producţiei în fabrică şi de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1, prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:
a)elementele de identificare a organismului;
b)perioada de valabilitate a notificării;
c)familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţiile organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR - şi evaluat.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinele viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.441/2013 privind desemnarea Societăţii Comerciale QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 21 august 2013, nr. 3.763/2013 privind aprobarea extinderii desemnării Societăţii Comerciale QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2014, şi nr. 1.445/2014 privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale QUALITY-CERT-S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 14 august 2014, se abrogă.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1:
Denumirea organismului:
SOCIETATEA COMERCIALĂ QUALITY-CERT - S.A.
Adresa:
Şos. Panduri nr. 94, sectorul 5, Bucureşti, tel.: 0317.100.753, fax: 021.411.71.51
e-mail: quality_cert@yahoo.com, website: qualitycert.ro
Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN ISO/CEI 17065:2013.
Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).
Funcţiile îndeplinite de organism:

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

95/467/CE

Coşuri, canale de fum şi produse specifice (1/1) Coşuri (module de înălţimea unui etaj), căptuşeli pentru coşuri (din module sau compacte), coşuri cu pereţi multipli (din module sau compacte), coşuri cu perete simplu compacte, echipamente pentru coşuri neataşate şi ataşate prefabricate, terminale de coşuri (coşuri)

Sistem 2+

EN 1457-1:2012

EN 1457-2:2012

EN 1856-1:2009

EN 1856-2:2009

EN 1857:2010

EN 1858+A1:2011

EN 12446:2011

EN 13063-1+A1:2007

EN 13063-2+A1:2007

EN 13069:2005

EN 13084-5:2005

EN 13084-5:2005/AC:2006

EN 13084-7:2013

EN 14471:2005

EN 14989-1:2007

EN 14989-2:2007

CPF

96/580/CE

Pereţi cortină (1/1):

. Ansambluri pentru pereţi cortină (ca pereţi exteriori supuşi reglementărilor privind comportarea la foc)

Sistem 1

EN 13830:2003

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

Stâlpi de iluminare a drumurilor (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 40-4:2005

EN 40-4:2005/AC:2006

EN 40-5:2002

EN 40-6:2002

EN 40-7:2002

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

. Sisteme de restricţionare pentru vehicule: atenuatoare de impact (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

. Sisteme de restricţionare pentru vehicule: bariere de trecere (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

. Sisteme de restricţionare pentru vehicule: cabluri (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

. Sisteme de restricţionare pentru vehicule: parapeţi (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri:

Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, elemente pentru planşee, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca grinzi, bolte, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi. (la poduri, cale ferată şi clădiri)

Sistem 1

EN 14374:2004

CP

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri:

Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, tălpi de grinzi, elemente pentru planşee, traverse de cale ferată, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca grinzi, bolte, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi (la poduri, căi ferate şi clădiri)

Sistem 2+

EN 14081-1+A1:2011

EN 14229:2010

EN 14250:2010

CPF

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri: Ansambluri - ferme pentru acoperişuri, planşee, pereţi, acoperişuri, cadre (la poduri, căi ferate şi clădiri)

Sistem 2+

EN 14250:2010

CPF

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (2/3):

Produse lamelate încleiate pentru structuri şi alte produse din lemn încleiat:

Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, elemente pentru planşee, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca grinzi, bolte, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi

(la poduri şi clădiri)

Sistem 1

EN 14374:2004

EN 14080:2005

CP

97/176/CE

Produse din lemn pentru construcţii (2/3)

Produse laminate încleiate şi alte produse încleiate din lemn pentru construcţii:

Ansambluri: ferme pentru acoperişuri, podele, pereţi, acoperişuri, cadre (pentru poduri şi clădiri)

Sistem 1

EN 14080:2005

CP

97/462/CE

Panouri pe bază de lemn (1/2):

. Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea (pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

Sistem 1

EN 13986:2004

CP

97/462/CE

Panouri pe bază de lemn (1/2):

. Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea (pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

Sistem 2+

EN 13986:2004

CPF

97/462/CE

Panouri pe bază de lemn (2/2):

. Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea (pentru elemente nestructurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

Sistem 1

EN 13986:2004

CP

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi obişnuite, incluzând:

. Ciment Portland

. Cimenturi Portland compozite:

- ciment Portland de zgură

- ciment Portland cu praf de silice

- ciment Portland cu puzzolană naturală

- ciment Portland cu cenuşă zburătoare

- ciment Portland cu şist argilos calcinat

- ciment Portland cu adaos de calcar

- ciment Portland compozit

. Cimenturi de furnal

. Cimenturi puzzolanice

. Cimenturi compozite

(prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1 +

EN 197-1:2011

EN 14216:2004

CP

Art. 46

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi speciale, incluzând:

- cimenturi cu căldură de hidratare limitată

- ciment rezistent la agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi

- ciment alb

- ciment rezistent la apa de mare

- ciment slab alcalin

(prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1 +

EN 14216:2004

EN 15743:2010

CP

Art. 46

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi de zidărie (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1 +

EN 413-1:2011

CP

Art. 46

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Varuri pentru construcţii, incluzând:

- varuri calcice

- varuri dolomitice

- varuri hidraulice (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 2+

EN 459-1:2010

CPF

97/638/CE

Dispozitive de fixare pentru produse din lemn pentru construcţii (1/1): Plăci de forfecare, piese de legătură din plăci dinţate, plăci perforate fixate cu cuie, plăci cu cuie - plăci de forfecare (pentru produse din lemn pentru construcţii)

Sistem 2+

EN 14545:2009

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

. Mortare de zidărie proiectate, fabricate industrial (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 998-2:2010

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

. Produse de zidărie categoria I (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 771-1:2011

EN 771-2:2011

EN 771-3:2011

EN 771-4:2011

EN 771-5:2011

EN 771-6:2011

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (3/3): Elemente de zidărie încorporând izolanţi termici plasaţi pe o suprafaţă susceptibilă de a fi expusă la foc (ziduri şi pereţi interiori supuşi cerinţelor privind comportarea la foc)

Sistem 1

EN 15824:2009

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

. Produse pentru şapă de pardoseală (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 13813:2002

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

Pardoseli elastice şi textile

Îmbrăcăminţi de pardoseală rezistente, omogene şi eterogene furnizate sub formă de dale, folii sau în suluri - îmbrăcăminţi de pardoseală textile, mai ales dale; folii de plastic şi de cauciuc (îmbrăcăminţi de pardoseală din termorigide aminoplaste); linoleum şi plută; folii antistatice, dale pozate liber pe pardoseală; laminate elastice de pardoseală (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 14904:2006

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2007

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2)

Produse pentru pardoseli rigide:

(A) Sub formă de componente - unităţi de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasă sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide de pardoseală, produse pe bază de lemn (pentru utilizare internă, în special în localuri afectate serviciilor de transport public)

Sistem 1

EN 14342+A1:2008

EN 14411:2012

CP

98/436/CE

Învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6):

Panouri compozite asamblate în fabrică sau sandwich (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14509:2007

EN 14509:2007/AC:2009

CP

98/436/CE

Învelitori de acoperiş, plafoniere, lucarne şi produse auxiliare (2/6)

Plafoniere (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14351-1+A1:2010

CP

98/437/CE

Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane (3/5):

. Plăci de protecţie (ca finisaje exterioare la pereţi sau plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13245-2:2009

EN 13245-2:2009/AC:2010

EN 14915:2007

EN 14915:2007/AC:2007

CP

98/437/CE

Finisaje de pereţi interiori şi exteriori şi de plafoane (3/5):

. Plafoane suspendate (ansambluri) (ca finisaje interioare sau exterioare ale pereţilor sau ale plafoanelor care sunt supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13964:2004

EN 13964:2004/A1:2006

CP

98/437/CE

Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane (3/5):

. Panouri (ca finisaje interioare sau exterioare la pereţi sau plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 438-7:2005

CP

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (1/4):

. Secţiuni/profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, colţare, cu goluri, tuburi) obţinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placă, foaie, bandă), bare, piese turnate şi piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire (pentru utilizare în structuri metalice sau în structuri compozite din metal şi beton)

Sistem 2+

EN 10025-1:2004

EN 10210-1:2006

EN 10219-1:2006

EN 10088-4:2009

EN 10088-5:2009

EN 10340:2007

EN 10340: 2007/AC:2008

EN 10343:2009

EN 15048-1:2007

EN 15088:2005

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (2/4):

. Elemente structurale pentru construcţii metalice. Produse metalice finite cum ar fi: grinzi metalice, stâlpi, scări, piloni de fundaţie, picioare de susţinere şi palplanşe, profile debitate la dimensiune şi destinate unor aplicaţii definite, şine şi traverse. Pot fi sau nu protejate împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecţie, sudate sau nesudate (pentru utilizare în şarpante şi fundaţii)

Sistem 2+

EN 1090-1+A1:2011

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (4/4):

. Piese de legătură: nituri metalice, bolţuri (piuliţe şi şaibe) şi bolţuri H.R. (bolţuri cu mâner de fricţiune de mare rezistenţă), cuie, şuruburi, piese de fixare pentru cale ferată (pentru utilizări în structuri metalice)

Sistem 2+

EN 14399-1:2005

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Anrocament cu piatră sortată (construcţii hidraulice şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043: 2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/C91:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043: 2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/C91:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (la clădiri, drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043: 2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/C91:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi cu sau fără lianţi hidraulici (pentru drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043: 2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/C91:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043: 2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/C91:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Filere pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043: 2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/C91:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Mixturi bituminoase (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Bitumuri (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12591:2009

EN 13808:2005

EN 13924:2006

EN 13924:2006/AC:2006

EN 14023:2010

EN 15322:2009

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Tratamente de suprafaţă (utilizate la tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12271:2006

EN 12273:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Produse hidroizolante şi ansambluri de produse pentru calea de rulare a podurilor (utilizate pentru tabliere de poduri)

Sistem 2+

EN 14695:2010

CPF

99/90/CE

Membrane (1/3):

. Membrane de etanşare a acoperişurilor (utilizate la clădiri)

Sistem 2+

EN 13707+A2:2009

EN 13956:2013

CPF

99/90/CE

Membrane (1/3):

. Membrane de etanşare (utilizate la clădiri)

Sistem 2+

EN 13967:2012

EN 13969:2004

EN 13969:2004/A1:2006

CPF

99/91/CE

Produse pentru izolare termică (2/2):

. Produse pentru izolare termică (produse fabricate industrial şi produse preconizate a fi formate in situ) (pentru utilizări supuse cerinţelor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13162:2012

EN 13163:2012

EN 13164:2012

EN 13165:2012

EN 13166:2012

EN 13167:2012

EN 13168:2012

EN 13169:2012

EN 13170:2012

EN 13171:2012

EN 14063-1:2004

EN 14063-1:2004/AC:2006

EN 14316-1:2004

EN 14317-1:2004

CP

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

. Uşi şi porţi (cu sau fără feronerie aferentă) (pentru aplicaţii de izolare antifoc sau antifum şi pe trasee de evacuare)

Sistem 1

EN 14351-1+A1:2010

CP

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (1/1):

. Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN EN 1168+A3:2011

EN 1520:2011

EN 12737+A1:2008

EN 12794+A1:2007

EN 12794+A1:2007/ AC:2008

EN 12843:2004

EN 13224:2011

EN 13225:2004

EN 13225:2004/AC:2006

EN 13693:2004+A1:2009

EN 13747:2005+A2:2010

EN 13978-1:2005

EN 14844:2006+A2:2011

EN 14991:2007

EN 14992:2007+A1:2012

EN 15037-1:2008

EN 15037-2 +A1:2012

EN 15037-3 +A1:2012

EN 15037-4:2010

EN 15050+A1:2012

EN 15258:2009

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Adaosuri de tip I (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 12878:2005

EN 12878:2005/AC:2006

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Aditivi (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 934-2+A1:2012

EN 934-3+A1:2012

EN 934-4:2009

EN 934-5:2007

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Adaosuri de tip II (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 1 +

EN 15167-1:2007

EN 13263-1+A1:2009

CP

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Fibre (pentru utilizări în structuri)

Sistem 1

EN 14889-1:2006

EN 14889-2:2006

CP

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (2/2):

. Produse de protejare a betonului şi de reparaţii (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-6:2006

CP

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Produse de protejare a betonului şi de reparaţii (pentru alte utilizări în clădiri şi lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-5:2004

EN 1504-6:2006

EN 1504-7:2006

CPF

99/470/CE

Adezivi utilizaţi în construcţii (2/2):

Adezivi pentru faţade placate (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 12004+A1:2012

CP

2000/245/CE

Sticlă plată, sticlă profilată şi produse din sticlă modelată (1/6)

Elemente de sticlă izolatoare (pentru utilizare într-un ansamblu de sticlă special destinat să confere rezistenţa la foc)

Sistem 1

EN 1279-5+A2:2010

CP

NOTA:
CP - funcţia de certificare produs.
CPF - funcţia de certificare control producţie în fabrică.
- art. 46 - organism capabil să desfăşoare activităţi în afara propriilor echipamente de încercare, potrivit prevederilor art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.
ANEXA nr. 2:
Denumirea organismului:
SOCIETATEA COMERCIALA QUALITY-CERT - S.A. Adresa:
Şos. Panduri nr. 94, sectorul 5, Bucureşti, tel.: 0317.100.753, fax: 021.411.71.51
e-mail: quality_cert@yahoo.com, website: qualitycert.ro
Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005.
Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).
Funcţiile îndeplinite de organism:

Numărul deciziei CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului*)

97/464/CE

Produse de construcţie pentru instalaţiile de epurare a apelor uzate din exteriorul clădirilor (2/3)

Canal de evacuare prefabricat pentru utilizare în exteriorul clădirilor, pentru apele uzate de la clădiri şi de la lucrările de construcţii civile care includ drumurile

Sistem 3

EN 1433:2003

EN 1433:2003/A1:2006

EN 1433:2003/AC:2006

LAB (i)

LAB (c)

97/808/CE

Pardoseli (2/2)

Produse pentru pardoseli rigide:

(A) Sub formă de componente - unităţi de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasă sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide de pardoseală, produse pe bază de lemn

Sistem 3

EN 14342:2013

LAB (i)

LAB (c)

98/436/CE

Învelitori de acoperiş, plafoniere, lucarne (ferestre de acoperiş) şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6) Ferestre de acoperiş pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc

Sistem 3

EN 14351-1+A1:2010

LAB (i),

LAB (c)

98/437/CE

Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane (3/5):

. Plăci de protecţie (ca finisaje interioare sau exterioare la pereţi sau plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 14915:2013

LAB (i)

LAB (c)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

Uşi şi porţi - cu sau fără feronerie aferentă (alte utilizări specifice declarate şi/sau utilizările supuse altor cerinţe speciale, mai ales în ceea ce priveşte zgomotul, energia, izolaţia şi siguranţa în exploatare, în afara celor privind compartimentările antifoc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 3

EN 14351-1+A1:2010

LAB (i),

LAB (c)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

Ferestre - cu sau fără feronerie aferentă (orice altă utilizare în afara celor privind compartimentările antifoc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 3

EN 14351-1+A1:2010

LAB (i),

LAB (c)

___
*) LAB (i) - laborator de încercări pentru determinări prin încercări;
LAB (c) - laborator de încercări pentru determinări prin calcul.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 472 din data de 24 iunie 2016