HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Pentru anul 2015, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 2.520 lei.
(3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ, pentru anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 2."
2.La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică vor avea următorul cuprins:
"(2) Pentru anul 2015, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 312 lei.
(3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri şi servicii», pentru anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 5."
3.Anexele nr. 2, 3, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1: COSTURILE standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2015
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

Nr. crt.

Nivel/Filieră/Profil

Forma de învăţământ

Numărul mediu de elevi pe clasă

Standardele de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri
- lei -

Standardele de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri (pentru învăţământul în limbile minorităţilor) - lei -

   

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învăţământ preşcolar cu program normal

Zi

20

18

1671

1827

1671

1827

2

Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

Zi

20

20

3065

3065

3065

3065

3

Învăţământ primar

Zi

24

18

1923

2291

2352

2720

3.1

Învăţământ primar - integrat*

Zi

  

3269

3269

3698

3698

4

Învăţământ primar "step-by-step"

Zi

24

24

3065

3065

3494

3494

5

Învăţământ primar "A doua şansă"

-

15

12

1482

1785

1911

2214

6

Învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică)

Zi

24

20

2420

2893

2793

3266

7

Învăţământ primar cu specializarea muzică

Zi

24

24

4284

4284

4536

4536

7.1

Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar

Zi

  

2110

2110

2110

2110

8

Învăţământ gimnazial

Zi

25

20

2520

2898

2881

3259

8.1

Învăţământ gimnazial - integrat*

Zi

  

4284

4284

4645

4645

9

Învăţământ secundar inferior "A doua şansă"

-

15

12

1679

2016

2040

2377

10

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică)

Zi

25

20

3024

3453

3352

3781

10.1

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar

Zi

  

504

504

504

504

11

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică

Zi

25

25

5292

5292

5544

5544

11.1

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar

Zi

  

2520

2520

2520

2520

12

Învăţământ gimnazial

Fr

25

22

1021

1210

1382

1571

13

Învăţământ liceal teoretic

Zi

28

28

2520

2520

2823

2823

14

Învăţământ liceal teoretic

Seral

28

28

1868

1868

2171

2171

15

Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

Zi

28

28

2606

2606

2909

2909

16

Învăţământ liceal tehnologic

Seral

28

28

2032

2032

2335

2335

17

Învăţământ liceal artistic (toate specializările, excepţie specializarea muzică) şi sportiv

Zi

28

28

3327

3327

3630

3630

18

Învăţământ liceal specializarea muzică

Zi

28

28

7056

7056

7359

7359

19

Învăţământ liceal

Fr

28

28

983

983

1286

1286

19.1

Învăţământ liceal integrat*

Zi

  

4284

4284

4645

4645

20

Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)

Zi

28

28

2760

2760

3012

3012

21

Învăţământ postliceal/maiştri

Zi

28

28

2760

2760

2760

2760

21.1

Învăţământ postliceal/maiştri

Seral

28

28

2032

2032

2335

2335

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

-

  

998

998

  
__
* Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă şi care urmează curriculumul învăţământului de masă.
ANEXA nr. 2: COEFICIENŢII de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar şi coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora
(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

Nr. crt.

Nivel/Filieră/Profil

Forma de învăţământ

Standardele de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri
- lei -

Standardele de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri (pentru învăţământul în limbile minorităţilor)
- lei -

   

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învăţământ preşcolar cu program normal

Zi

0,663

0,725

0,000

0,000

2

Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

Zi

1,216

1,216

0,000

0,000

3

Învăţământ primar

Zi

0,763

0,909

0,170

0,170

3.1

Învăţământ primar - integrat*

Zi

1,297

1,297

0,170

0,170

4

Învăţământ primar "step-by-step"

Zi

1,216

1,216

0,170

0,170

5

Învăţământ primar "A doua şansă"

-

0,588

0,708

0,170

0,170

6

Învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică)

Zi

0,960

1,148

0,148

0,148

7

Învăţământ primar cu specializarea muzică

Zi

1,700

1,700

0,100

0,100

7.1

Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar

Zi

0,837

0,837

0,000

0,000

8

Învăţământ gimnazial

Zi

1,000

1,150

0,143

0,143

8.1

Învăţământ gimnazial - integrat*

Zi

1,700

1,700

0,143

0,143

9

Învăţământ secundar inferior "A doua şansă"

-

0,666

0,800

0,143

0,143

10

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică)

Zi

1,200

1,370

0,130

0,130

10.1

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar

Zi

0,200

0,200

0,000

0,000

11

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică

Zi

2,100

2,100

0,100

0,100

11.1

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar

Zi

1,000

1,000

0,000

0,000

12

Învăţământ gimnazial

Fr

0,405

0,480

0,143

0,143

13

Învăţământ liceal teoretic

Zi

1,000

1,000

0,120

0,120

14

Învăţământ liceal teoretic

Seral

0,741

0,741

0,120

0,120

15

Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

Zi

1,034

1,034

0,120

0,120

16

Învăţământ liceal tehnologic

Seral

0,806

0,806

0,120

0,120

17

Învăţământ liceal artistic (toate specializările, excepţie specializarea Muzică) şi sportiv

Zi

1,320

1,320

0,120

0,120

18

Învăţământ liceal specializarea muzică

Zi

2,800

2,800

0,120

0,120

19

Învăţământ liceal

Fr

0,390

0,390

0,120

0,120

19.1

Învăţământ liceal integrat*

Zi

1,700

1,700

0,143

0,143

20

Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)

Zi

1,095

1,095

0,100

0,100

21

Învăţământ postliceal/maiştri

Zi

1,095

1,095

0,000

0,000

21.1

Învăţământ postliceal/maiştri

Seral

0,806

0,806

0,120

0,120

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

-

0,396

0,396

0,000

0,000

__
* Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă şi care urmează curriculumul învăţământului de masă.
ANEXA nr. 3: COSTURILE standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "Bunuri şi servicii", pentru anul 2015
(- Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

Pragurile numerica

Tipurile de unităţi

Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

1-300

Grădiniţă

335

338

345

355

365

375

Şcoală gimnazială

321

324

331

340

350

359

Liceu tehnologic/Şcoală profesională

331

334

341

350

360

370

Liceu

356

359

366

377

388

398

Colegiu

364

368

375

386

397

408

Şcoală postliceală

250

252

257

265

272

280

301-800

Grădiniţă

336

340

346

356

366

376

Şcoală gimnazială

322

326

332

342

351

361

Liceu tehnologic/Şcoală profesională

332

336

342

352

362

372

Liceu

357

361

368

379

389

400

Colegiu

366

370

377

388

399

410

Şcoală postliceală

252

254

259

267

274

282

peste 800

Grădiniţă

340

343

350

360

370

380

Şcoală gimnazială

326

329

336

345

355

365

Liceu tehnologic/Şcoală profesională

336

339

346

356

366

376

Liceu

361

364

372

382

393

404

Colegiu

369

373

380

391

403

414

Şcoală postliceală

255

257

263

270

278

285

Zone de temperatură:

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea

Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

ANEXA nr. 4: COEFICIENŢII de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "Bunuri şi servicii"
(- Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

Pragurile numerice

Tipurile de unităţi

Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

1-300

Grădiniţă

1,0710

1,0817

1,1031

1,1352

1,1674

1,1995

Şcoală gimnazială

1,0270

1,0373

1,0578

1,0886

1,1194

1,1502

Liceu tehnologic/Şcoală profesională

1,0582

1,0688

1,0899

1,1217

1,1534

1,1851

Liceu

1,1386

1,1500

1,1727

1,2069

1,2411

1,2752

Colegiu

1,1661

1,1778

1,2011

1,2361

1,2711

1,3061

Şcoală postliceală

0,7995

0,8075

0,8235

0,8474

0,8714

0,8954

301-800

Grădiniţă

1,0760

1,0868

1,1083

1,1406

1,1728

1,2051

Şcoală gimnazială

1,0320

1,0423

1,0630

1,0939

1,1249

1,1559

Liceu tehnologic/Şcoală profesională

1,0632

1,0738

1,0951

1,1270

1,1589

1,1908

Liceu

1,1436

1,1550

1,1779

1,2122

1,2465

1,2808

Colegiu

1,1711

1,1829

1,2063

1,2414

1,2765

1,3117

Şcoală postliceală

0,8045

0,8125

0,8286

0,8528

0,8769

0,9010

peste 800

Grădiniţă

1,0870

1,0979

1,1197

1,1523

1,1849

1,2175

Şcoală gimnazială

1,0431

1,0535

1,0744

1,1057

1,1370

1,1682

Liceu tehnologic/Şcoală profesională

1,0742

1,0850

1,1065

1,1387

1,1709

1,2032

Liceu

1,1547

1,1662

1,1893

1,2239

1,2586

1,2932

Colegiu

1,1822

1,1940

1,2177

1,2531

1,2886

1,3241

Şcoală postliceală

0,8155

0,8237

0,8400

0,8645

0,8889

0,9134

Zone de temperatură:

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

Zona 2-Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş Zona 3-Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea

Zona 5-Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 39 din data de 16 ianuarie 2015