DECIZIE nr. 62 din 10 februarie 2015 privind eliberarea domnului Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general în cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism
Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 lit. b), art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 99 alin. (1) lit. a), alin. (3) şi (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite următoarea decizie:
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se acordă preavizul de 30 de zile domnului Sorin Sergiu Chelmu, secretar general în cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
La expirarea termenului prevăzut la art. 1, domnul Sorin Sergiu Chelmu se eliberează din funcţia publică de secretar general în cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 110 din data de 11 februarie 2015