HOTĂRÂRE nr. 973 din 4 noiembrie 2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează cu un număr maxim de 539 de posturi.
Art. 2
Finanţarea posturilor prevăzute la art. 1 se asigură în limita bugetului aprobat pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe anul 2014.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 56/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 7 februarie 2014, se abrogă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 808 din data de 6 noiembrie 2014