HOTĂRÂRE nr. 789 din 23 septembrie 2015 privind transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale terenului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Număr M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea, descrierea tehnică şi valoarea bunului înainte de transmitere

Persoana juridică de la care se transferă bunul imobil

Persoana juridică la care se transferă bunul imobil

Caracteristicile tehnice şi valoarea bunului imobil care se transferă

Caracteristicile tehnice şi valoarea bunului imobil care rămâne în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie

(în cazul transmiterii parţiale)

62736 (parţial)

8.28.01

Teren Administraţia Naţională de Meteorologie - sediul central Băneasa

S teren = 93.933 mp

nr. cad. 259845

nr. cad. 259846

nr. cad. 259847

nr. cad. 259848

CF nr. 248038

Valoarea = 165.170.043 lei

Administraţia Naţională de Meteorologie

CUI 11672708

Administraţia Naţională "Apele Române"

CUI 24326056

- Suprafaţă totală teren = 13.889 mp, din care:

Teren aferent corp C-C15 = 3.692 mp, nr. cad. 259846, sector 1, Bucureşti

Teren aferent magazie C12 = 370 mp, nr. cad. 259848, sector 1, Bucureşti

Teren liber = 9.827 mp, nr. cad. 259847

CF nr. 248038, Bucureşti, sector 1

- Valoarea = 24.422.160 lei

Suprafaţă teren= 80.044 mp, nr. cad. 259845

Valoarea = 140.747.883 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 731 din data de 30 septembrie 2015