ORDIN nr. 1067 din 28 septembrie 2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015
Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, ale art. XI alin. (4) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, ale art. 21 alin. (4) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015.
(2)Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin se va efectua de către structurile financiar-contabile şi va cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natură salarială, cât şi pe cele pentru plata dobânzilor, penalităţilor şi a altor sume acordate în legătură cu acestea.
Art. 2
(1)Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:
a)în anul 2015 se plătesc 25% din valoarea titlului executoriu, precum şi eventualele sume rămase neachitate din anii anteriori, conform dispoziţiilor legale;
b)în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
(2)Plata neefectuată a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti reprezentând drepturi de natura salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:
a)în anul 2015 se plătesc 25% din valoarea titlului executoriu, precum şi eventualele sume rămase neachitate din anii anteriori, conform dispoziţiilor legale;
b)în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
(3)Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:
a)în anul 2015 se plătesc 10% din valoarea titlului executoriu, precum şi eventualele sume rămase neachitate din anii anteriori, conform dispoziţiilor legale;
b)în anul 2016 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
c)în anul 2017 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
d)în anul 2018 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
(4)Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:
a)în anul 2015 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
b)în anul 2016 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
c)în anul 2017 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
d)în anul 2018 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
e)în anul 2019 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
(5)Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015, se va realiza după o procedura de executare care începe astfel:
a)în anul 2016 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
b)în anul 2017 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
c)în anul 2018 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
d)în anul 2019 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
e)în anul 2020 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
(6)Sumele prevăzute la alin. (1)-(5) şi plătite în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează de către structurile responsabile cu întocmirea primei părţi a statului de plată cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul:
A = (suma de actualizat x IPC)/100,
unde:
A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;
suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;
IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna în care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care aceasta trebuia pusă în executare.
Art. 3
Sumele aferente drepturilor de natură salarială, dobânzile, penalităţile sau alte sume acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele preţurilor de consum, plătite în tranşele prevăzute la art. 2 alin. (1)-(5), se supun principiilor de impunere fiscală prevăzute de legislaţia în vigoare la data efectuării plăţii.
Art. 4
Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferenţele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plăţii, se suportă de la titlul "Cheltuieli de personal", articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, iar cheltuielile de executare şi cele de judecată, de la titlul "Bunuri şi servicii", articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, conform legii.
Art. 5
(1)Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite, ale căror cheltuieli de personal sunt finanţate de la bugetul de stat, vor transmite Ministerului Transporturilor datele aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice.
(2)Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor va centraliza datele primite de la ordonatorii terţiari de credite, ale căror cheltuieli de personal sunt finanţate de la bugetul de stat, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice şi va propune Ministerului Finanţelor Publice modificările corespunzătoare pentru bugetul pe anul în curs şi pentru proiectul de buget pe anii următori.
Art. 6
În vederea alocării fondurilor publice necesare aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile ordonatorilor terţiari de credite, ale căror cheltuieli de personal sunt finanţate de la bugetul de stat, se transmit conform calendarului bugetar prevăzut în legislaţia în vigoare.
Art. 7
(1)Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului prevăzut la art. 1 alin. (1), pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, fără a le cumula cu drepturile salariale din luna plăţii.
(2)Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.
Art. 8
Creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin se angajează şi utilizează numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Maria Magdalena Grigore,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 751 din data de 8 octombrie 2015