ORDIN nr. 15 din 30 ianuarie 2013 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare
Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.995/2013 privind explorarea resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Deva-Muncel (zona Deva), judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială EUROPEAN GOLDFIELDS DEVA - S.R.L., localitatea Certeju de Sus, judeţul Hunedoara, în calitate de concesionar.
Art. 2
Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.996/2013 privind explorarea resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Deva-Muncel (zona Muncel), judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială EUROPEAN GOLDFIELDS DEVA - S.R.L., localitatea Certeju de Sus, judeţul Hunedoara, în calitate de concesionar.
Art. 3
Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.997/2013 privind explorarea resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Brad, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială EUROPEAN GOLDFIELDS DEVA - S.R.L., localitatea Certeju de Sus, judeţul Hunedoara, în calitate de concesionar.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 74 din data de 5 februarie 2013