HOTĂRÂRE nr. 668 din 4 septembrie 2013 privind numirea unui consul general
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Hotărârea Guvernului nr. 345/2013 privind numirea unui consul general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 14 iunie 2013, se abrogă.
Art. 2
Doamna Ioana-Gabriela Costache se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la New York, Statele Unite ale Americii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 578 din data de 11 septembrie 2013