HOTĂRÂRE nr. 78 din 7 iunie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. I "Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări":
- domnul senator Popa Constantin - Grupul parlamentar al Uniunii Naţionale pentru Progresul României - se include în componenţa comisiei în locul doamnei senator Jipa Florina - Ruxandra - senator independent;
- domnul senator Rădulescu Cristian - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Bodea Cristian-Petru - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.
2.La anexa nr. VII "Componenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională", domnul senator Năstase Ilie - Grupul parlamentar al Uniunii Naţionale pentru Progresul României - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Agrigoroaei Ionel - senator independent.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 428 din data de 7 iunie 2016