ORDIN nr. 874 din 4 iunie 2014 privind desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând de Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii
Având în vedere Procesul-verbal nr. 23 din 28 mai 2014 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,
în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013,
în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând de Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:
a)elementele de identificare a organismului;
b)perioada de valabilitate a notificării;
c)familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţiile organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente pentru care organismul a fost acreditat de către Asociaţia de Acreditare din România - RENAR - şi evaluat.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

ANEXĂ:
Denumirea organismului:
Laborator ICECON-TEST aparţinând de Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A.
Adresa:
Şoseaua Pantelimon nr. 266, sectorul 2, Bucureşti
Tel.: +40(21) 255.37.47, Tel./Fax: +40.374.201.272
Email: icecon@icecon.ro; Website: http://www.icecon.ro
Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN ISO/CEI 17025:2005
Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).
Funcţiile îndeplinite de organism:

Numărul deciziei CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului*)

97/464/CE

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3) Pentru utilizare în afara clădirilor, pentru apa pluvială, ape uzate menajere şi efluenţi organici

Sistem 3

EN 12566-3:2005 + A2:2012

LAB (i)

 

Seturi de montaj şi componente pentru staţii de epurare a apelor uzate şi echipament de epurare in situ.

(Se utilizează în exteriorul clădirilor pentru efluenţi organici şi fecaloizi)

   

97/464/CE

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3) Pentru utilizare în afara clădirilor, pentru apa pluvială, ape uzate menajere şi efluenţi organici Fose septice (Se utilizează în exteriorul clădirilor pentru ape uzate organice şi fecaloide.)

Sistem 3

EN 12566-1:2000

EN 12566-1:2000/A1:2003

LAB (i)

97/464/CE

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3) Pentru utilizare în afara clădirilor, pentru apa pluvială, ape uzate menajere şi efluenţi organici Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate (kit).

(Se utilizează în exteriorul clădirilor pentru efluenţi conţinând coli fecali şi materie organică.)

Sistem 3

EN 12566-4:2007

LAB (i)

98/436/CE

Învelitori de acoperiş, plafoniere, lucarne şi produse auxiliare (2/6) Ferestre de acoperiş (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 14351-1:2006+A1:2010

LAB (i), LAB (c)

99/91/CE

Produse termoizolante (1/2): Produse termoizolante - produse fabricate industrial şi produse cu formare in situ (orice utilizare)

Sistem 3

EN 13162:2012

EN 13163:2012

EN 13164:2012

EN 13165:2012

EN 13166:2012

EN 13167:2012

EN 13168:2012

EN 13169:2012

EN 13170:2012

EN 13171:2012

LAB (i)

99/91/CE

Produse termoizolante (2/2): Produse termoizolante - produse fabricate industrial şi produse cu formare in situ (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 13162:2012

EN 13163:2012

EN 13164:2012

EN 13165:2012

EN 13166:2012

EN 13167:2012

EN 13168:2012

EN 13169:2012

EN 13170:2012

EN 13171:2012

LAB (i)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1): Uşi şi porţi - cu sau fără feronerie aferentă (alte utilizări specifice declarate şi/sau utilizările supuse altor cerinţe speciale, mai ales în ceea ce priveşte zgomotul, energia, izolaţia şi siguranţa în exploatare, în afara celor privind compartimentările antifoc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 3

EN 14351-1:2006+A1:2010

LAB (i), LAB (c)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1): Ferestre - cu sau fără feronerie aferentă (orice altă utilizare în afara celor privind compartimentările antifoc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 3

EN 14351-1:2006+A1:2010

LAB (i), LAB (c)

99/470/CE

Adezivi pentru construcţii (1/2): Adezivi pentru plăci (pentru utilizări la interior şi la exterior la clădiri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 3

EN 12004:2007+A1:2012

LAB (i)

99/470/CE

Adezivi pentru construcţii (2/2): Adezivi pentru plăci (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 12004:2007+A1:2012

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2): Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi

Sobe cu combustibili solizi (se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă)

Sistem 3

EN 13240:2001

EN 13240:2001/A2:2004

EN 13240:2001/AC:2006

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2): Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi

Sobe cu combustibili solizi

Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă. (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 13240:2001

EN 13240:2001/A2:2004

EN 13240:2001/AC:2006

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2): Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi (se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă)

Sistem 3

EN 13229:2001

EN 13229:2001/A1:2003

EN 13229:2001/A2:2004

EN 13229:2001/AC:2006

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2): Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 13229:2001

EN 13229:2001/A1:2003

EN 13229:2001/A2:2004

EN 13229:2001/AC:2006

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2): Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi

Boilere de uz casnic cu combustibili solizi (se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă)

Sistem 3

EN 12809:2001

EN 12809:2001/A1:2004

EN 12809:2001/AC:2006

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2): Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi

Boilere de uz casnic cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă. (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 12809:2001

EN 12809:2001/A1:2004

EN 12809:2001/AC:2006

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2): Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi

Aparate de gătit casnice cu combustibili solizi (se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă)

Sistem 3

EN 12815:2001

EN 12815:2001/A1:2004

EN 12815:2001/AC:2006

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2): Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi

Aparate de gătit casnice cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă. (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 12815:2001

EN 12815:2001/A1:2004

EN 12815:2001/AC:2006

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2): Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi

Aparate de gătit casnice cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă. (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 12815:2001

EN 12815:2001/A1:2004

EN 12815:2001/AC:2006

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

LAB (i)

*) LAB (i) - Laborator de încercări, pentru determinări prin încercări
LAB (c) - Laborator de încercări, pentru determinări prin calcul
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 430 din data de 12 iunie 2014