HOTĂRÂRE nr. 35 din 4 mai 2015 privind eliberarea domnului Horia Georgescu din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate
Având în vedere demisia domnului Horia Georgescu din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, înregistrată la Secretariatul Consiliului Naţional de Integritate cu nr. 5 din 18 martie 2015, transmisă Senatului prin scrisoarea domnului Ciprian Ciucu, preşedintele Consiliului Naţional de Integritate,
în temeiul prevederilor art. 25 lit. a) şi art. 26 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 83 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Senatul îl eliberează pe domnul Horia Georgescu din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate ca urmare a demisiei sale din data de 16 martie 2015, funcţia devenind vacantă.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 mai 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 306 din data de 5 mai 2015