HOTĂRÂRE nr. 262 din 9 aprilie 2014 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (1), art. 52 alin. (4) şi art. 66 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modelele proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, după cum urmează:
a)modelele proceselor-verbale privind constatarea rezultatului votării la nivelul secţiilor de votare organizate pe raza judeţelor-anexa nr. 1A, a sectoarelor municipiului Bucureşti - anexa nr. 1B, respectiv în străinătate - anexa nr. 1C;
b)modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor la alegerile pentru Parlamentul European la nivelul judeţului, încheiat de biroul electoral judeţean, potrivit anexei nr. 2A;
c)modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor la alegerile pentru Parlamentul European încheiat de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 2B;
d)modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor din străinătate la alegerile pentru Parlamentul European transmis de birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate, încheiat de biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, potrivit anexei nr. 2C;
e)modelul comunicatului privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European, realizat de Biroul Electoral Central, potrivit anexei nr. 3;
f)modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European, încheiat de Biroul Electoral Central, potrivit anexei nr. 4.
Art. 2
Anexele nr. 1A-1C, 2A-2C, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

ANEXA nr. 1A: PROCES - VERBAL privind constatarea rezultatului votării la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014

 
 

BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN

JUDEŢUL _____________________

BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE

Nr. |_|_|_|

comuna

oraşul municipiul ______________

Sat/Str. ______________ Nr. ____________

Nr. |_|_|

PROCES - VERBAL *) privind constatarea rezultatului votării la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014

a

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă şi în copia de pe lista electorală specială (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:

|_|_|_|_|

a1

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă (pct. a1 > = pct. b1)

|_|_|_|_|

a2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală specială (pct. a2 > = pct. b2)

 

b

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:

|_|_|_|_|

b1

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|

b2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală specială, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|

b3

Numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală suplimentară, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|

c

Numărul buletinelor de vot primite

(pct. c > = pct. d + pct. e + pct. f)

|_|_|_|_|

d

Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate

|_|_|_|_|

c

Numărul voturilor valabil exprimate

pct. e < = pct. b - pct. f)

(pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g)

|_|_|_|_|

f

Numărul voturilor nule

|_|_|_|_|

__
*) Conform, art. 45 alin. (5) şi art. 49 alin. (1) - (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PE/SV Biroul Electoral Judeţean nr. |_|_| Secţia de votare nr. |_|_|_|
g.Numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:

Nr. crt.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale*) precum şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute

1

 

|_|_|_|_|

2

 

|_|_|_|_|

3

 

|_|_|_|_|

4

 

|_|_|_|_|

5

 

|_|_|_|_|

6

 

|_|_|_|_|

7

 

|_|_|_|_|

8

 

|_|_|_|_|

9

 

|_|_|_|_|

10

 

|_|_|_|_|

11

 

|_|_|_|_|

12

 

|_|_|_|_|

13

 

|_|_|_|_|

14

 

|_|_|_|_|

15

 

|_|_|_|_|

16

 

|_|_|_|_|

17

 

|_|_|_|_|

18

 

|_|_|_|_|

19

 

|_|_|_|_|

20

 

|_|_|_|_|

21

 

|_|_|_|_|

22

 

|_|_|_|_|

23

 

|_|_|_|_|

24

 

|_|_|_|_|

25

 

|_|_|_|_|

26

 

|_|_|_|_|

27

 

|_|_|_|_|

28

 

|_|_|_|_|

29

 

|_|_|_|_|

30

 

|_|_|_|_|

__
*) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, stabilită conform art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
**) În ordinea înregistrării lor, stabilită conform art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 34 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
PE/SV Biroul Electoral Judeţean nr. |_|_| Secţia de votare nr. |_|_|_|
h.Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor formulate, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral judeţean*):
___
*) Conform art. 49 alin. (4), la pct. h al procesului-verbal se vor menţiona şi situaţiile în care:
a)numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente, suplimentare şi speciale;
b)numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite.
i.Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:

Preşedintele Biroului Electoral

al Secţiei de Votare

Numele şi prenumele

_______

Semnătura, ştampila

Locţiitorul preşedintelui Biroului Electoral

al Secţiei de Votare

Numele şi prenumele

________

Semnătura

Membrii Biroului Electoral al Secţiei de Votare
 

Numele şi prenumele

Apartenenţa politică
(unde este cazul)

Semnătura

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   
PE/SV Biroul Electoral Judeţean nr. |_|_| Secţia de votare nr. |_|_|_|
ANEXA nr. 1B: PROCES - VERBAL privind constatarea rezultatului votării la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014

 
 

BIROUL ELECTORAL AL SECTORULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE

Nr. |_|_|_|_| Sector Nr. |_|

Str. ________________ Nr. ______

Nr. |_|_|

PROCES - VERBAL *) privind constatarea rezultatului votării la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014

a

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă şi în copia de pe lista electorală specială (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:

|_|_|_|_|

a1

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă (pct. a1 > = pct. b1)

|_|_|_|_|

a2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală specială (pct. a2 > = pct. b2)

 

b

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:

|_|_|_|_|

b1

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|

b2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală specială, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|

b3

Numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală suplimentară, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|

c

Numărul buletinelor de vot primite

(pct. c > = pct. d + pct. e + pct. f)

|_|_|_|_|

d

Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate

|_|_|_|_|

e

Numărul voturilor valabil exprimate

pct. e < = pct. b - pct. f)

(pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g)

|_|_|_|_|

f

Numărul voturilor nule

|_|_|_|_|

___
*) Conform art. 45 alin. (5) şi art. 49 alin. (1) - (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PE/SV Sector Biroul Electoral nr. |_|_| Sector |_| Secţia de votare nr. |_|_|_|_|
g.Numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:

Nr. crt.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale*) precum şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute

1

 

|_|_|_|_|

2

 

|_|_|_|_|

3

 

|_|_|_|_|

4

 

|_|_|_|_|

5

 

|_|_|_|_|

6

 

|_|_|_|_|

7

 

|_|_|_|_|

8

 

|_|_|_|_|

9

 

|_|_|_|_|

10

 

|_|_|_|_|

11

 

|_|_|_|_|

12

 

|_|_|_|_|

13

 

|_|_|_|_|

14

 

|_|_|_|_|

15

 

|_|_|_|_|

16

 

|_|_|_|_|

17

 

|_|_|_|_|

18

 

|_|_|_|_|

19

 

|_|_|_|_|

20

 

|_|_|_|_|

21

 

|_|_|_|_|

22

 

|_|_|_|_|

23

 

|_|_|_|_|

24

 

|_|_|_|_|

25

 

|_|_|_|_|

26

 

|_|_|_|_|

27

 

|_|_|_|_|

28

 

|_|_|_|_|

29

 

|_|_|_|_|

30

 

|_|_|_|_|

___
*) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, stabilită conform art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
**) În ordinea înregistrării lor, stabilită conform art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 34 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
PE/SV Sector Biroul Electoral nr. |_|_| Sector |_| Secţia de votare nr. |_|_|_|_|
h.Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor formulate, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti*):
___
*) Conform, art. 49 alin. (4), la pct. h al procesului-verbal se vor menţiona şi situaţiile în care:
a)numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente, suplimentare şi speciale;
b)numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate diferă de numărul total de buletine de vot;
i.Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:

Preşedintele Biroului Electoral

al Secţiei de Votare

Numele şi prenumele

_______

Semnătura, ştampila

Locţiitorul preşedintelui Biroului Electoral

al Secţiei de Votare

Numele şi prenumele

________

Semnătura

Membrii Biroului Electoral al Secţiei de Votare
 

Numele şi prenumele

Apartenenţa politică

(unde este cazul)

Semnătura

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   
PE/SV Sector Biroul Electoral nr. |_|_| Sector |_| Secţia de votare nr. |_|_|_|
ANEXA nr. 1C: PROCES - VERBAL privind constatarea rezultatului votării la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014

 
 

BIROUL ELECTORAL PENTRU SECŢIILE DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE
BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE

Nr. |_|_|_| ŢARA ______________

Adresa ___________________

Nr. |_|_|

PROCES - VERBAL*) privind constatarea rezultatului votării la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014

a

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă şi în copia de pe lista electorală specială (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:

|X|X|X|X|

a1

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă (pct. a1 > = pct. b1)

|X|X|X|X|

a2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală specială (pct. a2 > = pct. b2)

|X|X|X|X|

b

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:

|X|X|X|X|

b1

Numărul total al alegatorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă, care s-au prezentat la urne

|X|X|X|X|

b2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală specială, care s-au prezentat la urne

|X|X|X|X|

b3

Numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală suplimentară, care s-au prezentat la urne

|X|X|X|X|

c

Numărul buletinelor de vot primite

(pct. c > = pct. d + pct. e + pct. f)

|X|X|X|X|

d

Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate

|X|X|X|X|

e

Numărul voturilor valabil exprimate

(pct. e < = pct. b - pct. f)

(pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g)

|X|X|X|X|

f

Numărul voturilor nule

|X|X|X|X|

__
*) Conform art. 45 alin. (5) şi art. 49 alin. (1) - (5) din Legea nr. 33/2007 plivind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PE/SV Străinătate Biroul Electoral nr. |_|_| Secţia de votare nr. |_|_|_|
g.Numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:

Nr. crt.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale*) precum şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute

1

 

|_|_|_|_|

2

 

|_|_|_|_|

3

 

|_|_|_|_|

4

 

|_|_|_|_|

5

 

|_|_|_|_|

6

 

|_|_|_|_|

7

 

|_|_|_|_|

8

 

|_|_|_|_|

9

 

|_|_|_|_|

10

 

|_|_|_|_|

11

 

|_|_|_|_|

12

 

|_|_|_|_|

13

 

|_|_|_|_|

14

 

|_|_|_|_|

15

 

|_|_|_|_|

16

 

|_|_|_|_|

17

 

|_|_|_|_|

18

 

|_|_|_|_|

19

 

|_|_|_|_|

20

 

|_|_|_|_|

21

 

|_|_|_|_|

22

 

|_|_|_|_|

23

 

|_|_|_|_|

24

 

|_|_|_|_|

25

 

|_|_|_|_|

26

 

|_|_|_|_|

27

 

|_|_|_|_|

28

 

|_|_|_|_|

29

 

|_|_|_|_|

30

 

|_|_|_|_|

__
*) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, stabilită conform art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
**) În ordinea înregistrării lor, stabilită conform art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 34 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
PE/SV Străinătate Biroul Electoral nr. |_|_| Secţia de votare nr. |_|_|_|
h.Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor formulate, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate*):
___
*) Conform art. 49 alin. (4), la pct. h al procesului-verbal se vor menţiona şi situaţiile în care:
a)numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente, suplimentare şi speciale;
b)numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite;
i.Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:

Preşedintele Biroului Electoral

al Secţiei de votare din străinătate

Numele şi prenumele

_______

Semnătura, ştampila

Locţiitorul preşedintelui Biroului Electoral

al Secţiei de votare din străinătate

Numele şi prenumele

________

Semnătura

Membrii Biroului Electoral al Secţiei de votare din străinătate
 

Numele şi prenumele

Apartenenţa politică
(unde este cazul)

Semnătura

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   
PE/SV Străinătate Biroul Electoral nr. |_|_| Secţia de votare nr. |_|_|_|
ANEXA nr. 2A: PROCES - VERBAL privind centralizarea voturilor la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014

 
 

BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN

Nr. |_|_| Judeţul ____________________

PROCES - VERBAL*) privind centralizarea voturilor la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014

a

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente şi în listele electorale speciale
(pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:

|_|_|_|_|_|_|

a1

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente (pct. a1 > = pct. b1)

|_|_|_|_|_|_|

a2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale speciale (pct. a2 > = pct. b2)

|_|_|_|_|_|_|

b

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne

(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:

|_|_|_|_|_|_|

b1

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|_|_|

b2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale speciale, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|_|_|

b3

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale suplimentare, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|_|_|

c

Numărul buletinelor de vot primite
(pct. c > = pct. d + pct. e + pct. f)

|_|_|_|_|_|_|

d

Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate

|_|_|_|_|_|_|

e

Numărul voturilor valabil exprimate
(pct. e < = pct. b - pct. f)

(pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g)

|_|_|_|_|_|_|

f

Numărul voturilor nule

|_|_|_|_|_|_|

___
*) Conform art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PE/BEJ Biroul Electoral Judeţean nr. |_|_|
g.Numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:

Nr. crt.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale*) precum şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi **)

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute

1

 

|_|_|_|_|_|_|

2

 

|_|_|_|_|_|_|

3

 

|_|_|_|_|_|_|

4

 

|_|_|_|_|_|_|

5

 

|_|_|_|_|_|_|

6

 

|_|_|_|_|_|_|

7

 

|_|_|_|_|_|_|

8

 

|_|_|_|_|_|_|

9

 

|_|_|_|_|_|_|

10

 

|_|_|_|_|_|_|

11

 

|_|_|_|_|_|_|

12

 

|_|_|_|_|_|_|

13

 

|_|_|_|_|_|_|

14

 

|_|_|_|_|_|_|

15

 

|_|_|_|_|_|_|

__
*) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, stabilită conform art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
**) În ordinea înregistrării lor, stabilită conform art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 plivind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 34 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
PE/BEJ Biroul Electoral Judeţean nr. |_|_|
h.Modul de soluţionare a contestaţiilor şi întâmpinărilor primite:

Preşedintele

Biroului Electoral

Judeţean

Numele şi prenumele

_______________

Semnătura, ştampila

Locţiitorul preşedintelui

Biroului Electoral

Judeţean

Numele şi prenumele

______________

Semnătura

Membrii Biroului Electoral Judeţean
 

Numele şi Prenumele

Apartenenţa politică

(unde este cazul)

Semnătura

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   
PE/BEJ Biroul Electoral Judeţean nr. |_|_|
ANEXA nr. 2B: PROCES - VERBAL privind centralizarea voturilor la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014

  
 

BIROUL ELECTORAL AL SECTORULUI

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. |_|_|

PROCES - VERBAL*) privind centralizarea voturilor la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014

a

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente şi în listele electorale speciale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:

|_|_|_|_|_|_|

a1

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente (pct. a1 > = pct. b1)

|_|_|_|_|_|_|

a2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale speciale (pct. a2 > pct. b2)

|_|_|_|_|_|_|

b

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne

(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:

|_|_|_|_|_|_|

b1

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|_|_|

b2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale speciale, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|_|_|

b3

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale suplimentare, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|_|_|

c

Numărul buletinelor de vot primite

(pct. c > = pct. d + pct. e + pct. f)

|_|_|_|_|_|_|

d

Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate

|_|_|_|_|_|_|

e

Numărul voturilor valabil exprimate

(pct. e < = pct. b - pct. f)

(pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g)

|_|_|_|_|_|_|

f

Numărul voturilor nule

|_|_|_|_|_|_|

___
*) Conform art. 50 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
PE/BE Sector Biroul Electoral nr. |_|_| Sector |_|
g.Numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:

Nr. crt.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale*) precum şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute

1

 

|_|_|_|_|_|_|

2

 

|_|_|_|_|_|_|

3

 

|_|_|_|_|_|_|

4

 

|_|_|_|_|_|_|

5

 

|_|_|_|_|_|_|

6

 

|_|_|_|_|_|_|

7

 

|_|_|_|_|_|_|

8

 

|_|_|_|_|_|_|

9

 

|_|_|_|_|_|_|

10

 

|_|_|_|_|_|_|

11

 

|_|_|_|_|_|_|

12

 

|_|_|_|_|_|_|

13

 

|_|_|_|_|_|_|

14

 

|_|_|_|_|_|_|

15

 

|_|_|_|_|_|_|

__
*) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, stabilită conform art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.
**) În ordinea înregistrării lor, stabilită conform art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 34 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
PE/BE Sector Biroul Electoral nr. |_|_| Sector |_|
h.Modul de soluţionare a contestaţiilor şi întâmpinărilor primite:
 
 

Preşedintele

Biroului Electoral

de Sector

Numele şi prenumele

_______________

Semnătura, ştampila

Locţiitorul preşedintelui

Biroului Electoral

de Sector

Numele şi prenumele

_____________

Semnătura

Membrii Biroului Electoral de Sector
 

Numele şi Prenumele

Apartenenţa politică

(unde este cazul)

Semnătura

l.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   
PE/BE Sector Biroul Electoral nr. |_|_| Sector |_|
ANEXA nr. 2C: PROCES - VERBAL privind centralizarea voturilor din străinătate la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014
BIROUL ELECTORAL PENTRU SECŢIILE DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE |_|_|
PROCES - VERBAL*) privind centralizarea voturilor din străinătate la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014

a

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente şi în listele electorale speciale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:

xxxxxxx

a1

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente (pct. a1 > = pct. b1)

xxxxxxx

a2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale speciale (pct. a2 > = pct. b2)

xxxxxxx

b

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne

(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:

|_|_|_|_|_|_|_|

b1

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente, care s-au prezentat la urne

xxxxxxx

b2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale speciale, care s-au prezentat la urne

xxxxxxx

b3

Numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală suplimentară, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|_|_|_|

c

Numărul buletinelor de vot primite

(pct. c > = pct. d + pct. e + pct. f)

|_|_|_|_|_|_|_|

d

Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate

|_|_|_|_|_|_|_|

e

Numărul voturilor valabil exprimate

(pct. e < = pct. b - pct. f)

(pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g)

|_|_|_|_|_|_|_|

f

Numărul voturilor nule

|_|_|_|_|_|_|_|

___
*) Conform art. 50 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PE/BE Străinătate Biroul Electoral nr. |_|_|
g.Numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:

Nr. crt.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale*) precum şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute

1

 

|_|_|_|_|_|_|_|

2

 

|_|_|_|_|_|_|_|

3

 

|_|_|_|_|_|_|_|

4

 

|_|_|_|_|_|_|_|

5

 

|_|_|_|_|_|_|_|

6

 

|_|_|_|_|_|_|_|

7

 

|_|_|_|_|_|_|_|

8

 

|_|_|_|_|_|_|_|

9

 

|_|_|_|_|_|_|_|

10

 

|_|_|_|_|_|_|_|

11

 

|_|_|_|_|_|_|_|

12

 

|_|_|_|_|_|_|_|

13

 

|_|_|_|_|_|_|_|

14

 

|_|_|_|_|_|_|_|

15

 

|_|_|_|_|_|_|_|

___
*) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, stabilită conform art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 plivind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.
**) În ordinea înregistrării lor, stabilită conform art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 34 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
PE/BE Străinătate Biroul Electoral nr. |_|_|
h.Modul de soluţionare a contestaţiilor şi întâmpinărilor primite:
 
 

Preşedintele

Biroului Electoral

pentru secţiile de votare din străinătate

Numele şi prenumele

______

Semnătura, ştampila

Locţiitorul preşedintelui Biroului Electoral pentru secţiile de votare din străinătateNumele şi prenumele

______________

Semnătura

Membrii Biroului Electoral pentru secţiile de votare din străinătate
 

Numele şi Prenumele

Apartenenţa politică
(unde este cazul)

Semnătura

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   
PE/BE Străinătate Biroul Electoral nr. |_|_|
ANEXA nr. 3: COMUNICAT BEC privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European 25 mai 2014
BIROUL ELECTORAL CENTRAL
COMUNICAT BEC*) privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European 25 mai 2014
1.TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: |_|_|_|_|_|_|_|_|
2.PRAGUL ELECTORAL NATIONAL**): |_|_|_|_|_|_|_|_|
3.COEFICIENTUL ELECTORAL**)
(- partea întreagă a raportului: pct. 1/32):
sau
(- partea întreagă a rezultatului împărţirii pct. 1 la 32): |_|_|_|_|_|_|_|_|
4.Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care întrunesc pragul electoral

Nr. crt.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale ***)

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

  

10

  

11

  

12

  

13

  
___
*) Conform art. 25 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Conform art. 51 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
***) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate obţinute.
5.Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care nu întrunesc pragul electoral*)

Nr. crt.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale**)

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

  

10

  

11

  

12

  

13

  
___
*) Conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
**) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate obţinute.
6.Numele şi prenumele candidaţilor independenţi care întrunesc coeficientul electoral*)

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului independent **)

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute

1

  

2

  
___
*) Conform art. 51 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
**) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate obţinute.
7.Numele şi prenumele candidaţilor independenţi care nu întrunesc coeficientul electoral*)

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului independent**)

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute

1

  

2

  
___
*) Conform art. 51 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
**) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate obţinute.

Preşedintele

Biroului Electoral Central

Numele şi prenumele

______________

Semnătura, ştampila

Locţiitorul preşedintelui

Biroului Electoral Central

Numele şi prenumele

_____________

Semnătura

Membrii Biroului Electoral Central
 

Numele şi prenumele

Apartenenţa politică
(unde este cazul)

Semnătura

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   

13.

   

14.

   

15.

   

16.

   

17.

   
ANEXA nr. 4: PROCES - VERBAL privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014
BIROUL ELECTORAL CENTRAL
PROCES - VERBAL*) privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European 25 mai 2014

a

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente şi în copiile de pe listele electorale speciale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:

|_|_|_|_|_|_|_|_|

a1

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente (pct. a1 > = pct. b1)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

a2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale speciale (pct. a2 > = pct. b2)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

b

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne

(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:

|_|_|_|_|_|_|_|_|

b1

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|_|_|_|_|

b2

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale speciale, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|_|_|_|_|

b3

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale suplimentare, care s-au prezentat la urne

|_|_|_|_|_|_|_|_|

c

Numărul buletinelor de vot primite

(pct. c > = pct. d + pct. e + pct. f)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

d

Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate

|_|_|_|_|_|_|_|_|

e

Numărul voturilor valabil exprimate

(pct. e < = pct. b - pct. f)

(pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

f

Numărul voturilor nule

|_|_|_|_|_|_|_|_|

___
*) Conform art. 52 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
g.Numărul voturilor valabil exprimate, obţinut de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:

Nr. crt.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale*) precum şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute

1

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

2

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

3

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

4

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

5

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

6

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

7

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

8

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

9

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

10

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

11

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

12

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

13

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

14

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

15

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

__
*) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, stabilită conform art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
**) În ordinea înregistrării lor, stabilită conform art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 34 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
h.Numărul voturilor valabil exprimate, obţinut de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI care a întrunit pragul electoral şi de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT care a întrunit coeficientul electoral:

Nr. crt.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi*)

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute

1

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

2

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

3

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

4

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

5

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

6

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

7

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

8

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

9

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

10

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

11

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

12

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

13

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

14

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

15

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

___
*) În ordinea descrescătoare a numărului voturilor valabil exprimate
i.Lista câturilor calculate conform metodei d'Hondt pentru fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI care a întrunit pragul electoral şi pentru fiecare CANDIDAT INDEPENDENT care a întrunit coeficientul electoral

Nr. ordine

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale, şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi*)

Cât = voturi valabil exprimate/ 1, 2, 3,...,32

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
___
*) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valahii exprimate
j.Lista sortată descrescător a câturilor calculate conform metodei d'Hondt

Nr. ordine

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale precum şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi*)

Cât = voturi valabil exprimate/ 1, 2, 3,...,32*)

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

  

10

  

11

  

12

  

13

  

14

  

15

  

16

  

17

  

18

  

19

  

20

  

21

  

22

  

23

  

24

  

25

  

26

  

27

  

28

  

29

  

30

  

31

  

32

  
__
*) În ordinea descrescătoare a câturilor
k.Numărul mandatelor atribuite fiecărei LISTE DE CANDIDAŢI sau fiecărui CANDIDAT INDEPENDENT:

Nr. crt.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale sau numele şi prenumele candidaţilor independenţi*)

Număr mandate atribuite

1

 

|_|_|

2

 

|_|_|

3

 

|_|_|

4

 

|_|_|

5

 

|_|_|

6

Total

|_|_|

__
*) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate
l.Lista membrilor aleşi pentru Parlamentul European:

Nr. Crt.

Nume şi prenume

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale sau "candidat independent"

Denumirea partidelor politice, în cazul alianţelor politice, alianţelor electorale

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   

13.

   

14.

   

15

   

16.

   

17.

   

18.

   

19.

   

20.

   

21.

   

22.

   

23.

   

24.

   

25.

   

26.

   

27.

   

28.

   

29.

   

30.

   

31.

   

32.

   
m.Lista membrilor supleanţi pentru Parlamentul European:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale sau "candidat independent"

Denumirea partidelor politice, în cazul alianţelor politice, alianţelor electorale

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Preşedintele

Biroului Electoral Central

Numele şi prenumele

_________________

Semnătura, ştampila

Locţiitorul preşedintelui

Biroului Electoral Central

Numele şi prenumele

_________________

Semnătura

Membrii Biroului Electoral Central
 

Numele şi prenumele

Apartenenţa politică

(unde este cazul)

Semnătura

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6,

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   

13.

   

14.

   

15.

   

16.

   

17.

   
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 270 din data de 11 aprilie 2014