ORDIN nr. 525 din 25 aprilie 2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Matca, judeţul Galaţi
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Art. 1
Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Matca, judeţul Galaţi.
Art. 2
(1)De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru unitatea administrativ-teritorială Matca, judeţul Galaţi, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.
(2)Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.
Art. 3
Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate şi planuri anterior deschiderii noilor cărţi funciare pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Matca, judeţul Galaţi, îşi pierd valabilitatea.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 339 din data de 4 mai 2016