Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 65/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 24 mai 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 613 din data de 10 august 2016