HOTĂRÂRE nr. 17 din 21 februarie 2014 privind încetarea calităţii de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Mataragiu Carmen
Având în vedere demisia înaintată de doamna Mataragiu Carmen din funcţia de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, formulată în temeiul art. 18 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, înregistrată cu nr. 237 din 16 ianuarie 2014,
În temeiul prevederilor:
- art. 6 alin. (3) şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (3) şi (4), art. 18 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din 21 februarie 2014, hotărăşte:
Art. 1
Se constată încetarea de drept a calităţii de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Mataragiu Carmen.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 223 din data de 28 martie 2014