DECIZIE nr. 490 din 28 iunie 2016 pentru aprobarea graficului efectuării transportului deţinuţilor între unităţile penitenciare
Având în vedere prevederile art. 45 şi 46 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 110 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016,
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,
directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
Art. 1
Se aprobă graficul efectuării transportului deţinuţilor între unităţile penitenciare, cu mijloacele auto de transport aparţinând sistemului administraţiei penitenciare, conform rutelor de transfer şi orarelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2
Subunitatea de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi întocmeşte, pentru fiecare mijloc auto de transport care se deplasează pe rutele prevăzute la art. 1, pe baza datelor furnizate de serviciile sau birourile evidenţă din locurile de deţinere, desfăşurătoare privind situaţia deţinuţilor ce urmează a fi transferaţi între unităţile penitenciare.
Art. 3
(1)Misiunile de transfer se desfăşoară conform graficului prevăzut la art. 1, în zilele de luni, marţi, joi şi vineri, şi sunt efectuate de Subunitatea de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi, cu sprijinul asigurat de unităţile anume desemnate.
(2)Misiunile de transfer pot fi decalate sau replanificate în situaţia în care condiţiile meteorologice sunt nefavorabile sau în alte situaţii neprevăzute. În astfel de cazuri se va lua măsura informării prealabile a unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Art. 4
(1)În zilele de miercuri, sâmbătă şi duminică, în zilele de sărbătoare legală sau în alte zile libere nu se efectuează misiuni de transfer.
(2)Prin excepţie, se pot efectua misiuni de transfer şi în cazurile prevăzute la alin. (1), în cazuri justificate, cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Art. 5
(1)Prezenta decizie se aplică tuturor persoanelor custodiate de unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(2)Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
Art. 6
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă orice dispoziţii contrare.
Art. 7
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Cătălin Claudiu Bejan

___
*) - Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 511 din data de 7 iulie 2016