ORDIN nr. 1886/C din 10 mai 2016 pentru modificarea alin. 1 al art. 331 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013
Având în vedere dispoziţiile art. 193 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. I
1.Alineatul (1) al articolului 331 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 331
(1) Notarul public verifică prezentarea certificatului de deces şi dovedirea calităţii de succesibil sau persoană îndreptăţită."
Art. II
Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul justiţiei,

Florin Aurel Moţiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 392 din data de 23 mai 2016