ORDIN nr. 2213 din 21 august 2015 pentru completarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.323/2014
În baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere:
- Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2014, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I
Normele tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.323/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 4 august 2014, se completează după cum urmează:
- După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:
"-Art. 101
(1)În aplicarea prevederilor art. 201 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, pentru trimiterile prevăzute la art. 7 lit. d), în scopul efectuării analizei de risc, biroul vamal poate autoriza depunerea declaraţiei vamale înainte ca declarantul să fie în măsură să prezinte mărfurile sau să le pună la dispoziţie în vederea controlului acestora.
(2)Termenul în care mărfurile trebuie prezentate sau puse la dispoziţie este de 24 de ore de la depunerea declaraţiei vamale."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mihai Gogancea Vătăşoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 688 din data de 10 septembrie 2015