HOTĂRÂRE nr. 842 din 1 octombrie 2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centralizare electronică în Staţia C.F. Videle"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centralizare electronică în Staţia C.F. Videle", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Art. 3
Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Centralizare electronică în Staţia C.F. Videle"
Titular: Ministerul Transporturilor
Beneficiar: Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
Amplasament: pe raza judeţului Teleorman
Indicatorii tehnico-economici

*Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

51.709*)

(în preţuri la data 7 martie 2013, 1 euro = 4,3524 lei)

   

din care:

   

* construcţii+montaj:

  

7.625

Eşalonarea investiţiei

INV/C+M

mii lei/ mii lei

 

* anul I

INV/ C+M

mii lei/ mii lei

41.367/6.100

* anul II

INV/ C+M

mii lei/ mii lei

10.342/1.525

Capacităţi:

   

* număr staţii centralizate electronic

 

1

staţie

Durata de realizare a investiţiei

 

15

luni

_____
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 730 din data de 7 octombrie 2014