HOTĂRÂRE nr. 221 din 30 martie 2016 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 8 alin. (2) şi art. 110 alin. (3) din Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă obiectivele etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 şi a obiectivelor etapei a XI-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Fondurile pentru finanţarea obiectivelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016 la cap. 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.05 "Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină".
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

ANEXĂ: OBIECTIVELE etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Fondul alocat
(mii lei)

1.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru "Dezvoltarea capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţii active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova şi a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi cu grupurile de combatere din structură"

4.000

2.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

4.100

3.

Studii, proiecte tehnice şi execuţie lucrări pentru Centrul Zonal de Coordonare Transilvania - Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş

962

4.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş

2.712,52

5.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru "Dezvoltarea capabilităţii de combatere a căderilor de grindină a Unităţii Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova prin realizarea Punctului de lansare Tisău"

729

6.

Studiu de fezabilitate, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, "Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia"

2.601,68

7.

Studii de meteorologie, climatologie şi hidrologie privind impactul aplicării tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă

200

 

TOTAL GENERAL

15.305,20

NOTA:
Defalcarea activităţilor şi fondurile necesare acestora pentru fiecare obiectiv în parte se aprobă potrivit legislaţiei în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 262 din data de 7 aprilie 2016