PROCES-VERBAL din 22 iunie 2016 privind constatarea rezultatului pentru alegerea CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI din data de 5 iunie 20161)
1)Conform art. 39 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
BIROUL ELECTORAL CENTRAL

a. Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale din circumscripţia electorală a Municipiului Bucureşti

1793263

a1. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente

1775943

a2. Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare

8474

a3. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare

7993

a4. Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială

853

b. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia electorală a Municipiului Bucureşti

595822

b 1. Numărul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale permanente

586822

b2. Numărul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare

173

b3. Numărul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare

7988

b4. Numărul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială

839

Gradul de participare la vot [pct. b: pct. a (%)]

33,22%

c. Numărul total al voturilor valabil exprimate

566390

- în procente (pct. c: pct. b (%))

95,06%

d. Numărul total al voturilor nule

29121

- în procente (pct. d: pct. b (%))

4,88%

e. Numărul buletinelor de vot primite

1944904

f. Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate

1349119

g. Numărul total al mandatelor de CONSILIER GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI2)

2)Este egal cu suma numărului de mandate de la pct. i

55

h.Numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute pentru CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI grupate pe partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale, precum şi pe candidaţi independenţi:

Nr. crt.

Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţelor politice, a alianţelor electorale ori menţiunea "Candidat independent"1)

Număr de voturi valabil exprimate

În procente faţă de total voturi valabil exprimate

1

ALIANŢA ELECTORALĂ PSD + UNPR

228986

40,42%

2

PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI BUCUREŞTIUL

143544

25,34%

3

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

74041

13,07%

4

PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

40481

7,14%

5

PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR

36380

6,42%

6

PARTIDUL DREPTĂŢII SOCIALE

12896

2,27%

7

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

12574

2,22%

8

PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ

10902

1,92%

9

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT

5172

0,91%

10

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

1414

0,24%

1)În ordinea descrescătoare a numărului voturilor valabil exprimate.
i.Numărul total al mandatelor de CONSILIER GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI grupate pe partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale, precum şi pe candidaţi independenţi:

Nr. crt.

Denumirea partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţelor politice, a alianţelor electorale, numele şi prenumele candidaţilor independenţi1)

Număr de mandate

În procente faţă de total mandate

1

ALIANŢA ELECTORALĂ PSD + UNPR

24

43,63%

2

PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI BUCUREŞTIUL

15

27,27%

3

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

8

14,54%

4

PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

4

7,27%

5

PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR

4

7,27%

6

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT

0

0,00%

7

PARTIDUL DREPTĂŢII SOCIALE

0

0,00%

8

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

0

0,00%

9

PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ

0

0,00%

10

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

0

0,00%

1)În ordinea descrescătoare a numărului mandatelor.
-****-

Preşedintele Biroului Electoral Central

Locţiitorul preşedintelui Biroului Electoral Central

Numele şi prenumele

Semnătura

Ştampila

Numele şi prenumele

Semnătura

Judecător CARMEN GEORGETA NEGRILĂ

 

Judecător ANDREIA LIANA CONSTANDA

 
Membrii Biroului Electoral Central
 

Numele şi Prenumele

Formaţiunea politică reprezentată

(unde este cazul)

Semnătura

1.

GRIGORAŞ NINA ECATERINA

   

2.

CÎRNU IULIA MANUELA

   

3.

ZAHARIA RODICA

   

4.

CÎRNARU SIMONA ELENA

   

5.

COBZARIU MARICELA

   

6.

PĂTRU ANA MARIA

   

7.

MITULEŢU-BUICĂ CONSTANTIN - FLORIN

   

8.

MUHULEŢ MARIAN

   

9.

ENE CRISTIAN

Partidul Naţional Liberal

 

10.

VAJDA ZSOMBOR

Uniunea Democrată Maghiară din România

 

11.

VLĂDESCU LUCIAN DAN

Partidul Social Democrat

 

12.

MUSTĂCIOSU MIHAI TRAIAN

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor

 

13.

ŢUREA RĂZVAN

Uniunea Naţională pentru Progresul României

 

14.

TRUŢER IVAN

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

15.

ENE-CORBEANU ELIZA

Partidul Mişcarea Populară

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 466 din data de 22 iunie 2016