ORDIN nr. 789 din 31 mai 2016 privind desemnarea reprezentanţilor aeroporturilor din România în cadrul Comitetului Tehnic pentru Securitate Aeronautică
În temeiul art. 3 alin. (1) lit. h) Hotărârea Guvernului nr. 6/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emit următorul ordin:
Art. 1
Se desemnează în componenţa Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică, cu statut de membri, 5 reprezentanţi ai aeroporturilor din România, cu atribuţii în domeniul securităţii aeronautice, după cum urmează:
- directorul general adjunct al Direcţiei securitate aeroportuară din cadrul Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A.;
- directorul general al R.A. Aeroportul Internaţional "Avram Iancu" Cluj;
- directorul operaţional al S.N. "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa";
- directorul Direcţiei calitate, siguranţă şi securitate aeronautică din cadrul S.N. Aeroportul International "Traian Vuia" - S.A.;
- şeful Serviciului securitate aeroportuară din cadrul R.A. Aeroportul Iaşi.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se comunică persoanelor prevăzute la art. 1 de către Secretariatul Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 445 din data de 15 iunie 2016