ORDIN nr. 18 din 27 aprilie 2016 pentru modificarea art. 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2016 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2)-(4) şi ale art. 12 alin. (2)-(4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
- Articolul 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2016 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 2
Contravaloarea certificatului verde neachiziţionat de către operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, este:
a)534,0673 lei/certificat verde neachiziţionat (respectiv 119,7702 euro/certificat verde neachiziţionat) pentru anul de analiză 2015;
b)539,4450 lei/certificat verde neachiziţionat (respectiv 119,7702 euro/certificat verde neachiziţionat) pentru anul de analiză 2016."
Art. II
Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. şi producătorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 329 din data de 28 aprilie 2016