HOTĂRÂRE nr. 46 din 13 februarie 2013 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. c), d) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Strategia de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Se mandatează Ministerul Transporturilor, în calitate de instituţie publică implicată, să ducă la îndeplinire prevederile mandatului aprobat în conformitate cu prevederile art. 1.
Art. 3
Ministerul Transporturilor colaborează cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale implicate în procesul de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., care sunt obligate să răspundă cu operativitate solicitărilor Ministerului Transporturilor.
Art. 4
Cheltuielile necesare pentru pregătirea şi realizarea privatizării vor fi suportate de către Ministerul Transporturilor din sursele prevăzute în bugetul anual propriu de venituri şi cheltuieli aprobat pentru activitatea de privatizare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 99 din data de 19 februarie 2013